Brandveilig stallen scootmobiel

Het aantal scootmobielen in Nederland is de laatste jaren sterk toegenomen. Deze scootmobielen hebben stallingsruimte nodig zodat ze worden beschermd tegen het weer en vandalisme en opgeladen kunnen worden. In dit document geven we meer informatie over het brandveilig stallen van scootmobielen in de gemeente Almere.

Scootmobiel in een gemeenschappelijke ruimte

In woongebouwen is vaak geen (geschikte) bergruimte of de bergruimte is niet toegankelijk of niet bereikbaar voor de gebruiker van de scootmobiel. Daarom worden de scootmobielen vaak in de gemeenschappelijke ruimte geplaatst. In de meeste gevallen is het ongewenst en verboden om een scootmobiel te stallen in de gemeenschappelijke ruimte (Bouwbesluit 2012), want het levert gevaar op voor de bewoners van het pand:

  • De scootmobiel kan een obstakel zijn in de vluchtroute. Hierdoor kunnen bewoners niet veilig vluchten bij brand en kunnen de hulpdiensten niet ter plaatse komen.
  • De scootmobiel kan in brand komen te staan door brandstichting of door oververhitting bij het opladen van de accu.

Kijk voor de wet- en regelgeving naar het Bouwbesluit (artikel 7.10 en 7.16) en de Woningwet (artikel 1a).

Plaatsen om een scootmobiel brandveilig te stallen

Wat is een geschikte plek om een scootmobiel te stallen? Ieder woongebouw is anders en daarom is er geen standaardoplossing. We hebben vier mogelijke brandveilige stallingsplaatsen voor scootmobielen voor u op een rij gezet:

  • In je eigen woning, als je hier een aparte ruimte voor heeft. Bij het stallen van een scootmobiel in de woning is het belangrijk dat er rookmelders worden geplaatst in de hal (uw vluchtroute) en in de ruimte waar de scootmobiel staat.
  • In een aparte ruimte in het woongebouw. In sommige woongebouwen is een aparte ruimte voor de stalling van scootmobielen of wordt er een parkeergarage of berging aangewezen als stallingsruimte. Is er geen aparte stallingsruimte, vraag dan bij je woningcorporatie of VvE of dat kan worden gemaakt.
  • In een schuur of garage buiten de woning of woongebouw.
  • In een speciale scootmobielstalling of -box die buiten de woning of het woongebouw kan worden geplaatst. Hiervoor moet wel toestemming zijn van de eigenaar van de grond, zoals gemeente of gebouweigenaar. Daarnaast moet de box enkele meters van de gevel staan zodat een eventuele brand niet overslaat naar het woongebouw.