Gelijkwaardigheid

Voor nieuwbouw of een gebouw dat wordt verbouwd, moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. In de omgevingsvergunning moet aannemelijk worden gemaakt dat wordt voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit. Indien een bouwwerk of het gebruik daarvan niet binnen de regels van het Bouwbesluit past, kan daar onder strikte voorwaarden van worden afgeweken. Het gebouw moet wel ten minste dezelfde mate van brandveiligheid hebben als is beoogd met de voorschriften binnen het Bouwbesluit. Dit heet het gelijkwaardigheidsbeginsel. Het gelijkwaardigheidsbeginsel wordt vaak ingezet bij grote of complexe gebouwen. Een mogelijke invulling is bijvoorbeeld het vergroten van de maximale brandcompartimentgrootte of langere loopafstanden om te vluchten. Een leidraad voor dergelijke onderbouwingen is bijvoorbeeld de NEN6060.

Gelijkwaardige oplossingen voor de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit brengen wel extra verplichtingen met zich mee:

  • Het toepassen van het gelijkwaardigheidsbeginsel mag alleen na goedkeuring van het bevoegd gezag.
  • Als er installaties (sprinkler, rookwarmte afvoer e.d.) worden geplaatst, dan moeten er uitvoerings- en gebruiksvoorschriften aanwezig zijn en is het verplicht om ze te certificeren en onderhouden.
  • Bij gelijkwaardigheden gebaseerd op het gebruik van het gebouw zijn er voorwaarden opgesteld. Zo zijn er voorwaarden over bijvoorbeeld de manier van opslaan van goederen, de maximale toegestane hoeveel opslag of de maximale hoeveelheid brandbaar materiaal in de constructie. De voorwaarden worden ook wel gebruiksbeperkingen genoemd. De gebruiksbeperkingen zoals hierboven genoemd zijn slechts een paar voorbeelden. Er zijn veel verschillende gebruiksbeperkingen, ze zijn voor ieder gebouw anders en toezicht erop is verplicht. De eigenaar/ gebruiker van het gebouw is verantwoordelijk voor naleven van de voorwaarden.

De eigenaar/ gebruiker is ook verantwoordelijk voor het bijwerken van documenten zoals onderhoudsrapportages, geldige certificaten en toezichtsrapportages. De gemeente kan deze documenten opvragen.