Ontruimingsplan

Als er een brandmeldinstallatie in een gebouw is, moet er ook een ontruimingsplan zijn. In een ontruimingsplan staat hoe mensen het pand kunnen verlaten in het geval van een calamiteit. Alle gebruikers van het pand moeten het ontruimingsplan en hun taken daarbij kennen. Daarom moet het ontruimingsplan jaarlijks geoefend worden en van deze oefening moet een verslag worden bewaard in het plan. De uitvoering van een ontruimingsplan staat in de norm NEN 8112.

Ontruimingsplattegronden

Uit het ontruimingsplan volgt ook een ontruimingsplattegrond  (vluchtwegplattegrond). De plattegrond helpt bezoekers en medewerkers om een veilige route naar buiten te nemen bij een calamiteit. Ook het interne alarmnummer, de verbandkoffers, de AED en blusmiddelen staan op de plattegrond. De ontruimingsplattegronden moeten goed zichtbaar zijn op punten waar mensen ook buiten calamiteiten de informatie bekijken, zoals bij de liften, koffieautomaten, kopieermachines, wachtruimten, toiletgroepen en brandslangen. In de norm NEN 1414 staat een ontruimingsplattegrond beschreven.