Veilig Almere

Nieuws

Aanwijzingsbesluit messenverbod in Almere Centrum en Almere Stad Oost 2017-2019

29 juni 2017

In januari 2008 is het centrum van Almere en een gedeelte van Almere Stad Oost voor het eerst (tijdelijk) aangewezen als gebied waar het verboden is om messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben. In de...

Lees meer...

Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2017-2019

29 juni 2017

Op 24 juni 2015 is het Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2015- 2017 vastgesteld. Schoolpleinen en andere gebieden waar overlast wordt ervaren, zijn aangewezen als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te...

Lees meer...

Naar boven

Veiligheidsaanpak van de gemeente Almere

Hoe werkt het Veiligheidsinformatiesysteem Almere?