Bedrijfshulpverlening

In de ARBOWET is opgenomen dat elk bedrijf verplicht is om maatregelen te treffen op het gebied van interne bedrijfshulpverlening (BHV). Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt bij een bedrijf gekeken hoe de BHV-organisatie moet worden ingericht. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het aantal medewerkers en bezoekers of klanten. Bij een groot bedrijf en eventuele externe risico’s zijn er bijvoorbeeld meer bhv’ers nodig. De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht gemaakt voor alle ondernemers met personeel. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert hier op.

Taken BHV

Een BHV’er moet letsel en schade voor medewerkers, bezoekers en klanten zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Denk hierbij aan;

  • Eerste hulp bij ongevallen verlenen
  • Ongevallen en brand beperken en bestrijden
  • In noodsituaties alle mensen in het gebouw alarmeren en evacueren
  • Hulpverleningsorganisaties alarmeren en met hen samenwerken

BHV-cursus

Het bedrijf moet zorgen voor goede opleiding en uitrusting voor de aangestelde bhv’ers.  Om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van een bhv’er niet vervagen, moeten bhv’ers ieder jaar een herhalingscursus volgen. Het BHV-certificaat is dan ook 1 jaar geldig.