Bedrijfshulpverlening

In de Arbowet staat dat elk bedrijf verplicht is om maatregelen te treffen voor interne bedrijfshulpverlening (BHV). Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) onderzoekt een bedrijf hoe ze de BHV-organisatie moet inrichten. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het aantal medewerkers en bezoekers of klanten. Bij een groot bedrijf en externe risico‚Äôs zijn er meer bedrijfshulpverleners nodig. De overheid heeft de RI&E via de Arbowet verplicht gemaakt voor alle ondernemers met personeel. Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert hierop. Mocht bij een controle van een gebouw blijken dat hierover twijfels zijn, dan melden de toezichthouders van de gemeente dit aan de Inspectie SZW.  

Taken bedrijfshulpverleners

Een bedrijfshulpverlener moet letsel en schade voor medewerkers, bezoekers en klanten zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Denk hierbij aan: 

  • Eerste hulp bij ongevallen verlenen 
  • Ongevallen en brand beperken en bestrijden 
  • In noodsituaties alle mensen in het gebouw alarmeren en evacueren 
  • Hulpverleningsorganisaties alarmeren en met hen samenwerken 

BHV-cursus

Het bedrijf moet zorgen voor goede opleiding en uitrusting voor de aangestelde bedrijfshulpverleners. Om ervoor te zorgen dat hun vaardigheden niet vervagen, moeten zij ieder jaar een herhalingscursus volgen. Het BHV-certificaat is 1 jaar geldig.