Brandveiligheid

Team Brandveiligheid bij de gemeente Almere voert controles uit bij bedrijven en/of gebouwen waar een verhoogd risico op brand is. Daarnaast geven we advies rondom evenementen of bij bouwplannen. En zijn we verantwoordelijk voor het geven van gebruiksmeldingen en omgevingsvergunningen voor brandveilig gebruik.

Brandveiligheidsadvies woning, appartementencomplex of bedrijfspand

De gemeente geeft voorlichting over brandveiligheid aan eigenaren van gebouwen waarin kwetsbare groepen verblijven, zoals zorginstellingen, verpleeghuizen, seniorenflats. Voor andere gebouwen geeft de gemeente Almere geen brandveiligheidsadvies. Wil je weten hoe brandveilig je gebouw is, benader dan een extern brandveiligheidsadviesbureau voor brandveiligheidsadvies of een (preventieve) controle van je woning, appartementencomplex of bedrijfspand.

Eigen verantwoordelijkheid

Het uitgangspunt vanuit de Woningwet (artikel 1a) en het daaruit voortvloeiende Bouwbesluit 2012 is: een gebouweigenaar is zelf verantwoordelijk voor de staat van het bouwwerk. Ook mag het gebouw de gezondheid of veiligheid niet in gevaar brengen. Brandveiligheid is een van de eisen van het Bouwbesluit waar bedrijven aan moeten voldoen.

De toezichthouders van afdeling Vergunning, Toezicht & Handhaving (VTH) controleren de naleving van regels uit onder meer het Bouwbesluit, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en de voorwaarden uit de omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik of gebruiksmelding.

Checklist brandveiligheid door bedrijven

Om je te helpen controleren of je gebouw voldoet aan de brandveiligheidseisen is er een checklist. Met de checklist kun je zelf een brandveiligheidscontrole uitvoeren in jouw gebouw. Bij de checklist zit ook een overzicht van de brandveiligheidsvoorzieningen waarbij periodiek onderhoud en inspectie is vereist.