Ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit, ondermijning en ondermijnende criminaliteit kunnen grote maatschappelijke effecten hebben. Vaak bevindt ondermijning zich in het schemergebied tussen legaal en illegaal, met banden tussen de boven- en onderwereld. Ondermijning betekent ook criminaliteit die gebruik maakt van de overheid of het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld criminelen die een vergunning of subsidie aanvragen voor een op het eerste gezicht normale activiteit, waarmee ze geld kunnen witwassen. Ongewild ondersteunt de overheid de criminaliteit met het afgeven van zo'n vergunning of subsidie.

Het kan ook gaan om makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en notarissen. Criminelen hebben ondernemers nodig om aan spullen te komen en maken gebruik van de anonimiteit die bedrijventerreinen en het buitengebied hen biedt. Criminele netwerken opereren ook buiten de gemeentegrenzen en soms internationaal, maar ze werken, wonen en leven in een gemeente. Ook in uw omgeving kunnen ondermijnende activiteiten plaatsvinden, zoals een restaurant of nagelstudio zonder klanten, een autobedrijf dat overdag nooit open is, bedrijfspanden die steeds wisselen van eigenaar of een huis waarvan de ramen zijn afgeplakt.

Wat zijn signalen van ondermijning?

Download de app en kom meer te weten over de maatschappelijke effecten van ondermijnende criminaliteit en de banden tussen onder- en bovenwereld.

Waar kunt u een signaal melden?

Vermoedens van ondermijnende activiteiten kunt u melden bij de politie. Dit kan op het bureau, online of via een van de onderstaande telefoonnummers.

  • Spoed: 112
    Politie (spoed, verdachte situaties, levensbedreigende situaties, slachtoffer of getuige bij misdrijf)
  • Geen spoed: 0900-8844
    Politie (geen spoed)
  • Anoniem: 0800-7000
    Als u anoniem informatie wilt geven over crimineel gedrag. Bijvoorbeeld als u de dader kent of als de dader u mogelijk kent.