Ondermijning en georganiseerde criminaliteit

De gemeente Almere werkt structureel aan het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Ondermijning komt in verschillende verschijningsvormen voor. Denk hierbij aan drugshandel, mensenhandel, zorgfraude, vastgoedfraude, corruptie, oneerlijke concurrentie en afpersing. Grof geweld wordt hierbij niet geschuwd. Samen met de politie, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), het openbaar ministerie en andere partners is ook het afgelopen jaar samengewerkt aan het voorkomen, signaleren en aanpakken van deze vormen van criminaliteit. 

Wat is ondermijning? 

Bij ondermijnende criminaliteit maken criminelen voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Het gaat om het gebruiken van legale structuren voor criminele handelingen of om crimineel geld wit te wassen. Er is sprake van verwevenheid tussen de onder- en de bovenwereld. Ondermijning is niet altijd zichtbaar, maar heeft wel voelbare en merkbare negatieve gevolgen voor de inwoners en ondernemers in onze gemeente. Dit type criminaliteit is een probleem omdat het de veiligheid, leefbaarheid, economie, het rechtsgevoel en het gezag van de overheid ernstig aantast.

Resultaten aanpak ondermijning 2023

In de factsheet Resultaten aanpak ondermijning 2023 (Pdf, 93 KB) staat een selectie van de inspanningen en resultaten in 2023; van integrale controles tot controles op zowel vergunde als niet-vergunde prostitutie, van 129 Bibob-onderzoeken tot 37 geruimde hennepkwekerijen, 16 pandsluitingen omdat daarin drugs aangetroffen is en 29 opgelegde lasten onder dwangsom in verband met drugshandel op straat. Via Meld Misdaad Anoniem hebben we 180 meldingen ontvangen, vooral over hennepkwekerijen, illegale prostitutie en drugshandel vanuit een pand.

Meld ondermijningssignalen

Zie, hoor, ruik je onraad? Heb je het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Dit kan via: