Motorbendes

Een motorbende of 'Outlaw Motorcycle Gang' (OMG) is een groep die:

  • zichtbaar houdt van motorrijden (hoewel steeds vaker leden geen motor of motorrijbewijs hebben);
  • een herkenbare, onderscheidende groepssymboliek heeft;
  • niet vrij toegankelijk is voor buitenstaanders en
  • waarvan aangetoond is of verondersteld wordt dat één of meer leden gedragingen vertonen en/of activiteiten ontplooien die;
  • in strijd zijn met de wet en/of maatschappelijke normen;
  • terwijl dit gedrag en/of deze activiteiten in of uit naam van de club of;
  • met gebruikmaking van het clubimago en/of -structuur, worden uitgevoerd.

Om de criminele activiteiten van de OMG’s te verstoren zetten we in op hun ‘leidende’ afdelingen en sleutelfiguren. Daarnaast steken onze partners in de integrale aanpak veel energie in het verbieden van de criminele clubs.

Meer informatie: landelijke aanpak OMG's