Motorbendes

Een motorbende of 'Outlaw Motorcycle Gang' (OMG) is een groep:

  • Die zichtbaar houdt van motorrijden (hoewel steeds vaker leden geen motor of motorrijbewijs hebben);
  • die een herkenbare en onderscheidende groepssymboliek heeft;
  • die niet vrij toegankelijk is voor buitenstaanders;
  • waarvan aangetoond is of verondersteld wordt dat één of meer leden gedragingen vertonen en/of activiteiten ontplooien die in strijd zijn met de wet en/of maatschappelijke normen.

Om de criminele activiteiten van de OMG’s te verstoren zetten we in op hun ‘leidende’ afdelingen en sleutelfiguren. Daarnaast steken onze partners in de integrale aanpak veel energie in het verbieden van de criminele clubs. Meer informatie: landelijke aanpak OMG's