Aanpak ondermijning

Algemene aanpak ondermijning

Binnen de algemene aanpak ondermijning werken we aan:

  • Bewustwording en weerbaarheid binnen de gemeentelijke organisatie: we zorgen ervoor dat medewerkers bij de gemeente (voornamelijk degenen met veel klantcontact) signalen van ondermijning herkennen en weten hoe ze ermee om moeten gaan.
  • Communicatie: we dragen uit dat we ondermijning niet accepteren en geven aan wat we doen om dit tegen te gaan. We delen successen van onze aanpak zodat het minder aantrekkelijk wordt om de georganiseerde/ondermijnende criminaliteit in te stappen.
  • Betrekken van inwoners en ondernemers: bewoners en ondernemers weten vaak heel goed wat er in hun buurt speelt en hebben belang bij een structurele oplossing. We roepen inwoners, bedrijven en instanties op om belangrijke signalen en informatie te delen en bouwen aan maatschappelijke samenwerkingsverbanden zodat criminelen minder kans maken.
     

Gespecialiseerde aanpak ondermijning

In de gespecialiseerde aanpak van ondermijning kijken we projectmatig naar deze vorm van criminaliteit, onderverdeeld in:

  • Branchegerichte aanpak: in overleg met ondernemers, brancheorganisaties, winkels en bedrijventerreinen richten we ons op branches die kwetsbaar zijn voor criminele activiteiten, zoals branches zonder beroepsvereniging of branches waarbij geen opleiding of vergunning nodig is om een bedrijf te starten.
  • Gebiedsgerichte aanpak: bepaalde gebieden trekken extra ondermijnende criminaliteit aan. Dat kan komen door bijvoorbeeld sociaaleconomische eigenschappen of bevolkingssamenstelling. Daarom werken we enerzijds aan een wijkaanpak en verbetering van de leefomgeving en anderzijds proberen we de criminaliteit in die gebieden te bestrijden.
  • Fenomeengerichte aanpak: we richten ons op specifieke veelvoorkomende vormen van ondermijnende criminaliteit zoals drugs, motorbendes en mensenhandel