Drugs

Hennep

In Nederland wordt de verkoop van wiet in coffeeshops gedoogd, maar de productie en toelevering van hennep is verboden. Toch zijn er naar schatting 10.000 tot 30.000 hennepkwekerijen in Nederland. Dit levert gevaarlijke situaties op. De risico’s van hennepteelt zijn bijvoorbeeld:

 • Brandgevaar: door overbelasting en/of kortsluiting vanwege aangebrachte verlichting en ventilatie of door manipulatie van de gas- of elektriciteitsaansluiting.
 • Lekkage en/of watervervuiling: door manipulatie van de wateraansluiting.
 • Instortingsgevaar: door het uitgraven van de kruipruimte.
 • Aantasting van de gezondheid van omwonenden: door vervuiling van leidingwater, CO2, koolmonoxide, elektrocutie, schimmelvorming en pesticiden.
   

Er nog te veel begrip voor hennepteelt door het huidige gedoogbeleid. Het idee leeft dat softdrugs niet zo veel kwaad kunnen, omdat je het mag gebruiken. Maar iemand moet het produceren en dat levert veel gevaren op. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen signalen die kunnen duiden op hennepkwekerijen melden. Signalen kunnen zijn:

 • Voortdurend zoemend, piepend of brommend geluid
 • Een onbesneeuwd dak bij sneeuwval
 • Voortdurend condens op de ramen
 • Woning maakt een verlaten indruk
 • Er is zelden of maar kort op vaste tijdstippen iemand aanwezig
 • Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
 • Roosters op opmerkelijke plaatsen; aan de gevel of het dak
 • Afgeplakte ramen en deuren (folie)
 • Warmteafgifte (warme muren, vloeren en plafonds)
 • Wateroverlast of vochtproblemen

Aanpak tegen drugs

Voor synthetische drugs en hennep zijn specifieke grondstoffen nodig. Door de levering van deze grondstoffen aan te pakken kunnen we invloed uitoefenen op de productie van drugs.
 

Naast geld en goederen focussen we op contacten en kennis. Denk aan elektriciens die gespecialiseerd zijn in het aanleggen van hennepkwekerijen, XTC-laboranten of ‘betrouwbare’ makelaars. Zij zijn belangrijke schakels in het criminele netwerk.

Burgemeester kan pand sluiten

De burgemeester een woning of een bedrijfspand sluiten als hij een hennepplantage of een handelshoeveelheid hard- of softdrugs aantreft. Dit doet hij op grond van artikel 13 van de Opiumwet. Bij het sluiten van een pand maken we onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. Harddrugs hebben een grotere negatieve invloed op het woon- en leefklimaat dan (de handel in) softdrugs. De handel van harddrugs vindt vaak plaats in een harder en crimineler milieu. Daarom geldt een langere sluitingstijd van panden bij handel in harddrugs.
 

In het Damoclesbeleid gemeente Almere 2017 staat hoe de burgemeester omgaat met zijn bevoegdheid op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Sinds 1 januari 2019 kan de burgemeester ook een woning of bedrijfspand sluiten als daarin voorwerpen of stoffen zijn aangetroffen die bedoeld zijn voor het telen of produceren van drugs (voorbereidingshandelingen).
 

In Almere gelden bij het aantreffen van soft- en harddrugs de volgende maatregelen:

 

Softdrugs

Harddrugs

1e overtreding

Sluiting van 3 maanden

Sluiting van 6 maanden

2e overtreding binnen 3 jaar

Sluiting van 6 maanden

Sluiting van 12 maanden

3e overtreding binnen 3 jaar

Sluiting van 12 maanden

Sluiting van 24 maanden


Drugs in bewoonde woningen of bij de woning horende erven:

 

Softdrugs

Harddrugs

1e overtreding

Last onder dwangsom (voor de hoogte van de dwangsom: zie hierna onder B1 en B2)

Sluiting van 3 maanden

2e overtreding binnen 3 jaar

Invordering dwangsom + sluiting van 3 maanden

Sluiting van 6 maanden

3e overtreding binnen 3 jaar

Sluiting van 6 maanden

Sluiting van 12 maanden


B1. Het aantal hennepplanten bepaalt de hoogte van de boete:

Hoeveelheid

Hoogte dwangsom

Tot 200 planten

€ 25.000

Van 200 tot 750 planten

€ 50.000

Vanaf 750 planten

€ 75.000


B2. De hoeveelheid softdrugs bepaalt de hoogte van de boete:

Hoeveelheid

Hoogte dwangsom

5-30 gram

€ 1.275

30-50 gram

€ 3.500

50-100 gram

€ 7.000

100-150 gram

€ 10.500

150-200 gram

€ 14.000

200 gram – 6 kilogram

€ 25.000

6 kilogram – 22,5 kilogram

€ 50.000

Vanaf 22,5 kilogram

€ 75.000