Drugs

Hennep

Elke week rolt de Nederlandse politie meer dan 100 illegale hennepkwekerijen op. Vaak haalt dit nauwelijks meer het nieuws. Achter deze politiecijfers schuilt echter een serieus veiligheidsprobleem. Hoewel coffeeshops wiet mogen verkopen, is hennepteelt in Nederland niet toegestaan. Toch is er een omvangrijke binnenlandse productie geleverd door, naar schatting, 10.000 tot 30.000 hennepkwekerijen. Door de combinatie van hoog stroomverbruik, illegaal aftappen van stroom en onkundig aangelegde gebruiksinstallaties is bij minstens 4.500 van de jaarlijks bijna 6.000 ontmantelde kwekerijen sprake van een gevaarlijke situatie. Elke week zijn er een of twee woningbranden door hennepteelt. 

Het maken en verkopen van softdrugs vraagt kennis, contacten en koopmanschap. Meewerken aan een kwekerij is echter veel eenvoudiger en er zijn veel mensen nodig in de keten die zo een aandeel in de financiële opbrengsten kunnen krijgen. Organisatoren en facilatoren zijn beschikbaar via allerlei sociale netwerken; van kroeg, via sportkantine tot aan een stichting, koffiehuis of sportschool. Bovendien is er nog te veel begrip voor hennepteelt door het huidige gedoogbeleid. Het idee is dat softdrugs niet zo veel kwaad kan, omdat je het mag gebruiken. Iemand moet het produceren.

Het maken, leveren, vervoeren en gebruiken van materialen voor illegale producten zoals drugs maken het criminele proces kwetsbaar. Voor synthetische drugs en hennep zijn specifieke grondstoffen nodig. Door de levering van deze grondstoffen aan te pakken kunnen we de productie een gevoelige klap toebrengen.

Naast geld en goederen focussen we op contacten en kennis. Denk aan elektriciens die gespecialiseerd zijn in het aanleggen van hennepkwekerijen, XTC-laboranten of ‘betrouwbare’ makelaars. Zij zijn belangrijke schakels in het criminele netwerk.

Bestuurlijke aanpak drugs

De burgemeester kan bij het aantreffen van een hennepplantage of een handelshoeveelheid hard- of softdrugs een woning of een bedrijfspand sluiten. Dit doet hij op grond van artikel 13 van de Opiumwet. In de aanpak maken we onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. Harddrugs hebben een grotere negatieve invloed op het woon- en leefklimaat dan (de handel in) softdrugs. De handel van harddrugs vindt vaak plaats in een harder en crimineler milieu. Daarom geldt een langere sluitingstijd van panden bij handel in de middelen op lijst 1 (harddrugs) van de Opiumwet.

In het Damoclesbeleid gemeente Almere 2017 staat hoe de burgemeester omgaat met zijn bevoegdheid op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Sinds 1 januari 2019 kan de burgemeester ook een woning of bedrijfspand sluiten als daarin voorwerpen of stoffen zijn aangetroffen die bedoeld zijn voor het telen of produceren van drugs (voorbereidingshandelingen).

In Almere gelden bij het aantreffen van soft- en harddrugs de volgende maatregelen:

Drugs in lokalen (onder andere bedrijfsruimten en onbewoonde woningen) of bij die lokalen horende erven:

 

Softdrugs

Harddrugs

1e overtreding

Sluiting van 3 maanden

Sluiting van 6 maanden

2e overtreding binnen 3 jaar

Sluiting van 6 maanden

Sluiting van 12 maanden

3e overtreding binnen 3 jaar

Sluiting van 12 maanden

Sluiting van 24 maanden


Drugs in bewoonde woningen of bij de woning horende erven:

 

Softdrugs

Harddrugs

1e overtreding

Last onder dwangsom (voor de hoogte van de dwangsom: zie hierna onder B1 en B2)

Sluiting van 3 maanden

2e overtreding binnen 3 jaar

Invordering dwangsom + sluiting van 3 maanden

Sluiting van 6 maanden

3e overtreding binnen 3 jaar

Sluiting van 6 maanden

Sluiting van 12 maanden


B1. Het aantal hennepplanten bepaalt de hoogte van de boete:

Hoeveelheid

Hoogte dwangsom

Tot 200 planten

€ 25.000

Van 200 tot 750 planten

€ 50.000

Vanaf 750 planten

€ 75.000


B2. De hoeveelheid softdrugs bepaalt de hoogte van de boete:

Hoeveelheid

Hoogte dwangsom

5-30 gram

€ 1.275

30-50 gram

€ 3.500

50-100 gram

€ 7.000

100-150 gram

€ 10.500

150-200 gram

€ 14.000

200 gram – 6 kilogram

€ 25.000

6 kilogram – 22,5 kilogram

€ 50.000

Vanaf 22,5 kilogram

€ 75.000

Daarnaast is het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van misdrijven en overtredingen van de Opiumwet. Zij richt zich op de bij de verkoop betrokken personen; de verdachten. Voor het aanpakken van het illegale verkooppunt kan de burgemeester aanvullend gebruikmaken van de bestuursrechtelijke mogelijkheden.