Drugs

Drugs zijn helaas niet meer weg te denken uit onze samenleving. Je hoort in het nieuws vaak over nieuw ontdekte  productielocaties, inbeslaggenomen drugspartijen en in de natuur gedumpt drugsafval. De maatschappelijke gevolgen zijn groot en voor iedereen voelbaar.

Damoclesbeleid

De Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) geeft burgemeesters een middel om de omvang van de drugscriminaliteit en de criminele ondermijning in Nederland terug te dringen.
In het Damoclesbeleid gemeente Almere 2021 staat hoe de burgemeester omgaat met die bevoegdheid. Afhankelijk van de situatie kan de burgemeester een last onder dwangsom opleggen. Of hij kan een woning of een bedrijfspand sluiten als daar een handelshoeveelheid hard- of softdrugs gevonden is.

In het Damoclesbeleid staat het verschil in aanpak tussen harddrugs en softdrugs. Harddrugs hebben een grotere negatieve invloed op het woon- en leefklimaat dan (de handel in) softdrugs. De handel van harddrugs gebeurt vaak in een harder en crimineler milieu. Daarom geldt een langere sluitingstijd van panden bij handel in harddrugs.

Herstellen en straffen

Deze bestuurlijke maatregelen zijn ervoor om overtredingen van de Opiumwet te stoppen en herhaling te voorkomen (herstelmaatregel). Om zo de negatieve effecten van de handel en het gebruik van drugs tegen te gaan. Vaak start naast een bestuursrechtelijke procedure ook een strafrechtelijke procedure. Deze twee procedures hebben allebei een ander doel. Het doel van de strafrechtelijke procedure is om een straf op te leggen zodat de dader het gepleegde onrecht zelf ook voelt.

Gevaarlijke situaties

Het produceren van drugs is gevaarlijk. De risico’s zijn onder meer:

 • Brandgevaar: door overbelasting en/of kortsluiting door verlichting en ventilatie of door het omleiden van de gas- of elektriciteitsaansluiting;
 • Lekkage en/of watervervuiling: door het omleggen van de wateraansluiting;
 • Instortingsgevaar: door het uitgraven van de kruipruimte of het weghalen van dragende wanden;
 • Aantasting van de gezondheid van omwonenden: door vervuiling van leidingwater, CO2, koolmonoxide, elektrocutie, schimmelvorming en pesticiden.

Signalen van drugsproductie

Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen signalen die kunnen wijzen op het produceren van drugs melden. Signalen kunnen zijn:

 • (Sterke) hennepgeur of vlagen van hennepgeur
 • Voortdurend zoemend, piepend of brommend geluid
 • Een onbesneeuwd dak bij sneeuwval
 • Voortdurend condens op de ramen
 • Woning maakt een verlaten indruk
 • Er is zelden of maar kort op vaste tijdstippen iemand aanwezig
 • Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen
 • Roosters op opmerkelijke plaatsen; aan de gevel of op het dak
 • Afgeplakte ramen en deuren (folie)
 • Warmteafgifte (warme muren, vloeren en plafonds)
 • Wateroverlast of vochtproblemen

Meld vermoedens van drugshandel

Vermoed je dat er hennep wordt geteeld of er een drugsopslag is, meld dit dan via:

 • Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl 
 • de politie op 0900-8844, bij noodsituaties via 112