Mensenhandel

Er zijn drie vormen van mensenhandel:

  • In de seksindustrie; gereguleerd, niet-gereguleerd of illegale prostitutie.
  • Buiten de seksindustrie; in de land- en tuinbouw, horeca, schoonmaak of criminele uitbuiting en het aanzetten van personen om strafbare feiten te plegen.
  • Voor orgaanverwijdering; ook het aanzetten van mensen om onder dwang organen af te staan.

Op 15 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Almere een motie aangenomen om de aanpak van mensenhandel een hoge prioriteit te geven. De raad roept het college op om zo snel mogelijk een voorstel te doen voor een sluitende aanpak van mensenhandel. Belangrijk zijn bewustwording, signalering en melden. Daarnaast is er de aanbeveling uit een onderzoek (2018) om een zorgco√∂rdinator Mensenhandel Flevoland aan te stellen. Hij of zij gaat werken in het sociaal domein en stemt af met zorg en veiligheid.