Skip to content

Veilig Almere

Evaluatie pilot: Digitale deurbel maakt straten veiliger

In 2018 vond de pilot ‘digitale deurbel’ plaats in de Stedenwijk in Almere. In deze wijk, waar relatief veel woninginbraken via de voordeur plaatsvonden, werden 96 digitale deurbellen met camera geïnstalleerd. De pilot is een samenwerking tussen de gemeente Almere, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en twee Almeerse Politiekeurmerk Veilig Wonen-installatiebedrijven. Uit de evaluatie van de pilot ‘Digitale Deurbel’ is naar voren gekomen dat het aantal inbraken in de straten met deze deurbellen met bijna de helft is gedaald. Daarnaast voelen veel bewoners met een digitale deurbel zich aanzienlijk veiliger. De gemeente Almere gaat voortaan bij het gratis preventieadvies inwoners over de positieve effecten van een digitale deurbel voorlichten.

Lees hier meer over Digitale Deurbel>>

Veiligheidsaanpak van de gemeente Almere

Hoe werkt het Veiligheidsinformatiesysteem Almere?