Straatintimidatie

Iedereen kan te maken krijgen met straatintimidatie. Het gebeurt op allerlei verschillende manieren. Fluiten, sissen, schelden of complimenten over je uiterlijk. Sommige mensen vinden dat onschuldig, maar het kan ook vervelend of dreigend aanvoelen. Dan is er sprake van straatintimidatie. Niet alleen vrouwen en meisjes, maar ook bijvoorbeeld homo’s, transgenders of mensen met een beperking worden regelmatig geïntimideerd op straat. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden, krijgen expliciete seksuele opmerkingen naar hun hoofd geslingerd of worden een tijdje hinderlijk achtervolgd.

Wat vinden Almeerder van straatintimidatie en overkomt het ze weleens? Ally Life is de straat op gegaan. Ze hebben Almeerders op de proef gesteld. Bekijk de video hieronder om te weten hoe Almeerders over straatintimidatie denken.

Wat vinden Almeerders van straatintimidatie

Aanpak straatintimidatie

De gemeente Almere heeft in november 2018 de intentieverklaring Safe Streets van UN Women ondertekend. Gemeentes die Safe Streets ondertekenen, beloven om problemen rond seksuele- en andere vormen van intimidatie van vrouwen, meisjes, LHBTI'ers en mensen met een beperking aan te pakken. De aanpak bestaat uit onderzoek naar de aard en omvang naar straatintimidatie, bewustwordingscampagnes en maatregelen. Het onderzoek is in 2019 uitgevoerd. Een samenvatting van dit onderzoek vind je verderop op deze pagina. In 2019 is ook de bewustwordingscampagne in Almere van start gegaan. Ook in de jaren hierna heeft deze campagne een vervolg gekregen. We blijven aandacht geven aan dit belangrijke onderwerp. Kijk op ssstop.nl voor meer informaitie hierover.

Melding maken van straatintimidatie

Bij straatintimidatie gaat het om het lastigvallen van mensen door aanstootgevende taal, gebaren, geluiden of gedragingen. Gebeurt dit bij jou of zie je dat het bij iemand anders gebeurt? Meld dit via almere.nl/ssstop

Wat gebeurt er met je melding?

Het is belangrijk om te melden. Door jouw melding weet de gemeente nog beter waar en wanneer straatintimidatie in Almere het meeste voorkomt. We kunnen dan maatregelen nemen. 2 voorbeelden:

  • We kregen meerdere meldingen over overlast in het Den Uylpark. Daarom hebben we de JOP (Jongeren Ontmoetingsplek) verplaatst. Hierdoor hebben vooral vrouwelijke voorbijgangers een veiliger gevoel als ze door het park lopen.
  • We hebben een periode extra handhaving ingezet in een straat in het centrum van Almere Stad waarover veel mensen straatintitmidatie melden.

Heb je te maken gehad met ernstigere vormen van geweld zoals bedreiging, intimidatie, aanranding of mishandeling? Bel dan de politie via 112 (bij spoed) of als het geen spoed heeft 0900-8844.

Samenvatting onderzoek straatintimidatie 2019

1 op de 4 Almeerders zegt weleens te maken hebben gehad met straatintimidatie. Het zijn voornamelijk jonge meisjes en vrouwen die met straatintimidatie te maken krijgen. De dader is meestal een jongen of man of een groep jongens of mannen. 13% van de mensen die wel eens te maken heeft gehad met straatintimidatie heeft hiervan aangifte gedaan of dit gemeld.

Nagestaard en nageroepen worden met opmerkingen of beledigingen zijn de meest voorkomende vormen van straatintimidatie. De respondenten ervaren de overlast van zwervers en drugsverslaafden ook als straatintimidatie. Heftige vormen van straatintimidatie ervaren ze als bedreigend, de minder heftige vormen vinden de respondenten vervelend.

In de zomer en lente komt straatintimidatie het meeste voor. Het gebeurt dan voornamelijk in de vooravond en avond. Het is dan meestal op plaatsen waar veel mensen samenkomen en waar het druk is. Straatintimidatie komt het meest voor in Almere Stad Centrum, de centra van de andere stadsdelen en de stations.

Van de Almeerders die straatintimidatie hebben meegemaakt, voelt 3/4 van de mensen voelt zich wel eens onveilig. Bij mensen die dit niet hebben meegemaakt, voelt 1/3e zich wel eens onveilig. 6 op de 10 respondenten die straatintimidatie heeft meegemaakt, past zijn gedrag op straat aan.

Door straatverlichting, zicht op de omgeving, aanwezigheid van camera’s en nabijheid van toezichthouders voelen de Almeerders zich veiliger. Volgens helpen tegen straatintimidatie meer toezicht en strenger straffen van de daders.