Straatintimidatie

Niet alleen vrouwen en meisjes, maar ook homo’s, transgenders en mensen met een beperking worden regelmatig geïntimideerd op straat. Ze worden bijvoorbeeld uitgescholden, krijgen expliciete seksuele opmerkingen naar hun hoofd geslingerd of worden een tijdje vervelend achtervolgd. Straatintimidatie kent verschillende verschijningsvormen en iedereen kan ermee te maken krijgen. Fluiten, sissen, schelden of complimenten over je uiterlijk: sommige mensen vinden dat onschuldig, maar het kan ook vervelend of dreigend aanvoelen. Dan is het straatintimidatie.

Aanpak straatintimidatie

De gemeente Almere heeft in november 2018 de intentieverklaring Safe Streets van UN Women ondertekend. In een Safe Streets gemeente worden problemen rond seksuele- en andere vormen van intimidatie van vrouwen, meisjes, LHBTI'ers en mensen met een beperking aangepakt. De aanpak bestaat uit onderzoek naar de aard en omvang naar straatintimidatie, bewustwordingscampagnes en maatregelen. 17 juni 2019 is de bewustwordingscampagne in Almere van start gaan. Meer informatie is te vinden op ssstop.nl.

Wilt u melding maken van straatintimidatie?

Bij straatintimidatie gaat het om het lastigvallen van mensen door aanstootgevende taal, gebaren, geluiden of gedragingen. Als u melding wilt maken van straatintimidatie, dan kan dat via de Veilige Buurtapp of via de website ssstop.nl. Het is belangrijk om te melden. Door uw melding krijgt de gemeente een beter beeld van de ernst en omvang van straatintimidatie in Almere. Met dit beeld kan de gemeente gericht stappen zetten om straatintimidatie aan te pakken.

Heb je te maken gehad met ernstigere vormen van geweld zoals bedreiging, intimidatie, aanranding of mishandeling bel dan de politie via 112 (bij spoed) of 0900-8844 (geen spoed).