Woninginbraken

Voorkom woninginbraak

Inbrekers kiezen meestal de makkelijkste weg. 30 seconden is vaak al genoeg voor een inbreker om binnen te komen. Dus als jij het hem lastig maakt, ziet hij al snel af van inbraak. Alles wat een inbreker extra tijd kost, is dus in jouw voordeel. Lees hier alles over de verschillende inbraakmethoden en hoe je zelf relatief eenvoudig een inbraak kunt voorkomen.

Gratis advies om inbraak te voorkomen

Het blijkt dat er 90% minder kans is op inbraak als je huis is beveiligd volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Woon je in Almere, dan kun je gratis advies aanvragen om te kijken of je huis goed beveiligd is. Een preventieadviseur komt dan jouw huis beoordelen, en daarna geven ze vrijblijvend advies over wat je kunt veranderen om je huis te beveiligen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Wil je een gratis advies van de gemeente? Maak dan een afspraak en kies in het formulier ‘advies veilig wonen’.

Webinar inbraakpreventie en cybercrime

Op dinsdag 22 juni 2021 organiseerden we een webinar over inbraakpreventie en internetcriminaliteit (cybercrime). Heb je dit gemist? Je kunt het hieronder terugkijken. De webinar werd geopend door burgemeester Franc Weerwind. Ex-inbreker Evert Jansen werd geïnterviewd en aanwezigen konden hem vragen stellen via de chat. Ook maakte we kennis met de digitale wijkagenten Niels Horn en Stefan Jansen. Zij gaven tips over veilig online zijn.

Tips tegen woninginbraak

Beveilig je huis

Sluit je woning goed af en gebruik goedgekeurde sloten op ramen en deuren. Installeer goede buitenverlichting, bijvoorbeeld met een bewegingssensor. Leg je kostbare spullen uit het zicht.

Laat je huis er bewoond uitzien

Zorg dat de lampen ‘s avonds aan gaan, bijvoorbeeld door een tijdschakelaar in te stellen. Laat iemand de post weghalen. En misschien kan een buurman of buurvrouw de auto af en toe bij jou op de oprit zetten.

Buurtpreventie

Laat de buren weten wanneer jij op vakantie bent en maak afspraken om op elkaars huis te letten. Ook zijn er in Almere verschillende buurtappgroepen waarin verdachte situaties kunnen worden gemeld. Wil je zelf meehelpen aan het schoon, heel en veilig houden van je wijk, loop dan eens mee met het buurtpreventieteam.

Vind hier meer informatie over de buurtappgroepen en de buurtpreventieteams en tips tegen woninginbraak.

Leen een mobeye bij de politie

Een mobeye is een mobiel inbraakalarm dat lijkt op een mobiele telefoon met een camera. Je kunt het apparaat in huis leggen tijdens een vakantie. Het reageert op beweging en warmte. Je kunt de mobeye gratis lenen bij de politie als je minimaal drie dagen weg bent, er geen huisdieren aanwezig zijn en als je woont in een risicogebied. Stuur een e-mail naar het onderstaande e-mailadres waar je onder valt met daarin:

  1. Je naam, geboortedatum en telefoonnummer.
  2. Het adres waar je de mobeye wilt plaatsen.
  3. De periode waarin je gebruik wilt maken van de mobeye.

Kijk voor meer tips op politiekeurmerk.nl en maakhetzeniettemakkelijk.nl en bekijk de onderstaande de webinar ‘maak het inbrekers niet te makkelijk’. In dit webinar geven het CCV en de politie allerlei tips om je woning zo goed mogelijk te beveiligen tegen woninginbraak.

Bel 112 bij verdachte situaties

Zie je een verdachte situatie of een inbraak? Bel altijd 112! De politie heeft jouw hulp nodig bij het betrappen en oppakken van woninginbrekers. Is er toch bij jou ingebroken? Bel dan zo snel mogelijk de politie en houd de situatie dan zoveel mogelijk zoals je die aantrof. De politie wil misschien jouw woning onderzoeken na een inbraak, omdat er mogelijk sporen zijn achtergelaten.

Registreer je goederen en voorkom heling

Jouw gestolen laptop met persoonlijke foto’s, unieke sieraden en dierbare erfstukken die na een inbraak zijn weggenomen wil je natuurlijk het liefst terug. Regelmatig vindt de politie de buit bij inbrekers, maar kan niet altijd achterhalen van wie het is. Wie zijn eigendommen registreert, heeft meer kans ze terug te krijgen. Registreer daarom nu de kenmerken van jouw waardevolle bezittingen op een registratiekaart en bewaar die goed. Geregistreerde eigendommen leveren ook meer sporen op naar inbrekers. Meerdere inbraken kunnen bijvoorbeeld aan dezelfde dader gekoppeld worden, waardoor daders langere straffen kunnen krijgen.

Hoe registreer je je eigendommen?

Om jouw eigendommen te registreren, kun je het registratieformulier van de politie downloaden en invullen of de app van www.stopheling.nl gebruiken. Vergeet niet om ook foto’s’ te maken van jouw eigendommen. Met de Stop Heling app kun je ook controleren of te koop aangeboden goederen als gestolen geregistreerd staan. Je voorkomt daarmee dat je zelf (onbewust) aan heling doet.

Op www.dnavaneensieraad.nl kun je stap voor stap een goede, uniforme beschrijving van jouw sieraden maken en uitprinten. Deze beschrijving kan de politie helpen gestolen juwelen bij je terug te bezorgen. Installeer ook track-and-trace-software op je mobiele telefoon, laptop en/of tablet om die makkelijker op te kunnen sporen.

Wat is heling?

Heling is het verwerven, bezitten of overdragen van een gestolen product. Heling is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van gestolen producten als je had kunnen vermoeden dat het om een gestolen goed gaat. Bijvoorbeeld: een fiets, mobiele telefoon of auto kopen voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Vaak gaat het dan om een gestolen goed. Via de website www.stopheling.nl kun je kijken of een aangeboden goed als gestolen bij de politie staat geregistreerd. In dit filmpje zie je wat je zelf kunt doen tegen heling.

Onderzoeken en beleid

Pilot digitale deurbel

In 2018 werd in Almere, in samenwerking met Ministerie van J&V, de politie en het CCV de Pilot Digitale Deurbel uitgevoerd. In een wijk waar veel is ingebroken in 2017 zijn begin 2018 96 woningen voorzien van digitale deurbellen. 

De pilot had als doel te onderzoeken of de digitale deurbellen (met camera) een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de veiligheid in de woning en in de buurt.  

Het volledige evaluatierapport vind je hier.

Rapportage onderzoek woninginbraken

In 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar de woninginbraken in Almere. Dit onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Statistiek van gemeente, samen met onderzoeks- en adviesbureau Significant. We onderzochten antwoorden op 2 vragen:

  1. Waarom zijn er relatief veel woninginbraken in Almere vergeleken met de rest van Nederland?
  2. Wat is de effectiviteit van de verschillende preventiemiddelen binnen de gemeente?

Het volledige onderzoeksrapport vind je hier.

Bestuurlijke aanpak

De gemeente Almere zet de last onder dwangsom in om inbraken tegen te gaan. Daarmee kunnen we (potentiële) inbrekers een stevige dwangsom opleggen als zij inbrekerswerktuigen vervoeren. De APV Almere 2011 verbiedt het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen op openbare plaatsen. Of de politie dit aanpakt, is mede afhankelijk van de situatie, omstandigheden en werktuigen. Tot een paar jaar geleden werd het bezit van inbrekerswerktuigen in Almere alleen bestraft met een (kleine) geldboete. Die had echter nauwelijks effect. Om inbrekers toch te ontmoedigen, legden we een last onder dwangsom op. Het bedrag van zo’n dwangsom kan oplopen tot 10.000 euro.