Veilig Ondernemen

Werkgroep Veilig Ondernemen

Voor een veilige bedrijfsomgeving is in 2021 een Werkgroep Veilig Ondernemen (WVO) ontwikkeld. De WVO helpt betrokken partners in het gebied om samen afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De WVO vervangt het Keurmerk Veilig Ondernemen dat eerder door de gemeente Almere werd ingezet. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de gemeente begeleiden het proces van de WVO’s. Er zijn WVO’s voor de winkelgebieden; hier werken ondernemers, gemeente, politie en brandweer samen. Daarnaast zijn er WVO’s voor de bedrijventerreinen; hier werken ondernemers, politie, brandweer, de gemeente, Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA) en de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) samen.

  Werkwijze Werkgroep Veilig Ondernemen

  De werkgroepen brengen de veiligheidsproblemen in kaart en vervolgens worden er oplossingen gezocht en maatregelen genomen. De onderlinge lijnen zijn kort en er is een goede samenwerking tussen de partijen. Met maatregelen en acties zoals (overval)preventietrainingen, schouwen van de gebieden waarbij gelet wordt op betere openbare verlichting, door georganiseerd toezicht, een WhatsAppgroep en brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. 

  De WVO’s zijn altijd op zoek naar ondernemers die willen deelnemen. Wil jij bijdragen aan een veilig bedrijventerrein of winkelgebied? Meld je aan via veilig@almere.nl.

  Sterwaardering Veilig Ondernemen

  De Werkgroep Veilig Ondernemen werkt met een sterwaardering van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). In gebieden die de CCV waardering hebben behaald, hebben ondernemers een aantal structurele maatregelen genomen op het gebied van veiligheid. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal. Voor een Veilig Ondernemen Waardering vragen we van de werkgroep:

  • de oprichting van een samenwerkingsverband tussen bovengenoemde partijen;
  • het maken van een veiligheidsanalyse;
  • het maken van een plan van aanpak met de maatregelen om het terrein schoon, heel en veilig te maken en te houden;
  • aansluiting van ondernemers

  In Almere zijn de volgende bedrijventerreinen WVO gewaardeerd:

  • Markerkant, Gietersplaats, Frezersplaats
  • Randstad
  • De Steiger, De Paal, Ambachtsmark, Vroege Vogelbos
  • Poldervlak
  • Lagekant
  • Gooisekant, Gooisepoort en Uitgeverij
  • Veluwsekant, Veluwsezoom, Sallandsekant, Het Atelier 
  • Stadslandgoed de Kemphaan

  In Almere zijn de volgende winkelgebieden WVO gewaardeerd:

  • Almere Stad Centrum 
  • Almere Buiten Centrum 
  • Almere Haven Centrum

  Keurmerk Veilig Ondernemen is nu Waardering Veilig Ondernemen

  Voorheen was er Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit is nu Waardering Veilig Ondernemen. Met uitzondering van bedrijventerrein Lagekant, dat onlangs het Keurmerk Veilig Ondernemen heeft behaald (2021).