Veilig Ondernemen

Werkgroep Veilig Ondernemen

Werkgroep Veilig Ondernemen (WVO) zorgt voor veilige en leefbare bedrijfsterreinen door betrokken partners in het gebied te helpen om samen afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. PVO en de gemeente begeleiden het proces van de WVO’s. Er zijn WVO’s voor de winkelgebieden; hier werken ondernemers, gemeente en politie. Daarnaast zijn er WVO’s voor de bedrijventerreinen; hier werken ondernemers, politie, brandweer, de gemeente en de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA) samen.

    Werkwijze Werkgroep Veilig Ondernemen

    De werkgroepen brengen de veiligheidsproblemen in kaart en vervolgens worden er oplossingen gezocht en maatregelen genomen. De onderlinge lijnen zijn kort en er is een goede samenwerking tussen de partijen. Met maatregelen en acties zoals (overval)preventietrainingen, schouwen van de gebieden waarbij gelet wordt op betere openbare verlichting, door georganiseerd toezicht, een WhatsAppgroep en brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. 

    De WVO’s zijn altijd op zoek naar ondernemers die willen deelnemen. Wil jij bijdragen aan een veilig bedrijventerrein of winkelgebied? Meld je aan via veilig@almere.nl.