Direct naar paginainhoud

Convenant Veilig & Gezond Uitgaan in Almere

Uitgaan is volop mogelijk in Almere. De meeste uitgaansgelegenheden concentreren zich in Almere Centrum, op of rond de Grote Markt. Er is een ruime variëteit aan cafés en discotheken met diverse muziekstijlen en voor verschillende doelgroepen. Ieder weekend vermaken duizenden mensen zich in de uitgaansgelegenheden van Almere. 

Afspraken over uitgaan in Almere

Om het uitgaan in Almere gezellig, veilig en gezond te houden, hebben horecaondernemers in Almere Centrum, de politie en de gemeente afspraken gemaakt. De afspraken richten zich op vijf thema’s:

  • Kwaliteit van het openbaar gebied;
  • Veiligheid en bescherming van publiek en personeel;
  • Tegengaan van excessief middelengebruik;
  • Toezicht, handhaving en sanctionering en
  • Overleg, communicatie en monitoring.

Voor elk thema zijn afspraken gemaakt wie wat doet en met welk doel. De afspraken staan in het Convenant Veilig en Gezond Uitgaan Almere 2019-2021. U vindt daar ook het overzicht van alle deelnemende partijen.

Collectieve huisregels voor uitgaan

We gaan ervanuit dat iedereen die uitgaat een plezierige avond wil hebben. Om het voor iedereen gezellig te houden, hebben we in Almere huisregels voor het uitgaan. De collectieve regels gelden voor alle horecaondernemingen die aangesloten zijn bij het Convenant Veilig en Gezond Uitgaan Almere 2019-2021. Daarnaast kan iedere horecagelegenheid nog specifieke regels voor zijn onderneming toevoegen.

Problemen of klachten tijdens een uitgaansavond?

Heeft u een klacht of probleem als u uitgaat in Almere? Probeer er dan met de betreffende horecaondernemer uit te komen.

Het kan zijn dat een horecaondernemer u de toegang weigert. Portiers letten bijvoorbeeld op leeftijd, kleding, houding, eventueel drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik. Het kan dus zijn dat de portier  meent dat u niet voldoet aan een van deze huisregels. Als een horecaonderneming u de toegang weigert, kunt u vragen waarom.

Hebt u het vermoeden gediscrimineerd te worden? Dan kun u volgende acties overwegen:

1.     Probeer er met de horeca onderneming uit te komen. Er kan een communicatieprobleem zijn.

2.     Zoek de aanwezige (horeca)politie op en vraag hen hoe u melding kunt maken, of ga naar eerlijkuitinalmere.nl om melding te maken.

Collectieve horecaontzegging

Horecaondernemers hebben met politie en gemeente een protocol gemaakt over het opleggen van Collectieve Horeca Ontzeggingen. Dit houdt in dat bij misdragingen van bezoekers er een ontzegging opgelegd wordt die voor alle aangesloten horecaondernemingen geldt. De duur van de ontzegging wordt bepaald door de ernst van de misdraging.

Kijkje in de uitgaanswereld van uw kind

Als ouder/verzorger bent u waarschijnlijk benieuwd naar het uitgaansgebied in Almere Centrum. Ieder jaar begin november organiseert Tactus Verslavingszorg een 'Kroegentocht voor ouders' om hen kennis te laten maken met het uitgaansleven in Almere Centrum. Elke Almeerse ouder met een kind van 16 jaar krijgt hiervoor automatisch een uitnodigingsbrief.

Is uw kind nog geen 16 jaar, dan kunt u zich vanaf medio oktober aanmelden voor de kroegentocht op de website van Tactus. Tijdens zo’n avond komt van alles aan bod. Van leeftijdsgrenzen in de horeca en de risico’s van experimenteren met drank, drugs of lachgas, tot hoe je met een tiener in gesprek kunt blijven. U kunt ook informatie vinden op de websites van de verschillende horecagelegenheden.