Jeugd BOA's

Jeugd-BOA's zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) en hebben dezelfde bevoegdheden als de andere handhavers van Stadstoezicht. Ze worden voornamelijk ingezet bij overlast door jeugd. Jeugd-BOA’s hebben aanvullende trainingen en opleidingen en andere werktijden dan de reguliere BOA’s van Stadstoezicht. Ze werken in de namiddag, de avond en aan het begin van de nacht. Meestal zijn ze op de fiets. Jeugd-BOA’s mogen identiteiten controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als die worden verdacht van een strafbaar feit.

Een van de belangrijkste taken van de jeugd-BOA is het verminderen of beëindigen van overlast door jongeren. Ze werken hierbij nauw samen met de politie, de gemeente en het jongerenwerk. Ze proberen altijd eerst contact te krijgen met jongeren en het gesprek aan te gaan. Ze wijzen ze bijvoorbeeld op hun overlastgevende gedrag en proberen ze te motiveren om de overlast te beperken. Maar ze leggen ook uit dat er grenzen zijn. En als die grenzen overschreden worden, dan treden de jeugd-BOA's op en schrijven een bekeuring uit.