Cameratoezicht

In het centrum van Almere Stad en Almere Buiten hangen camera’s voor extra toezicht. Cameratoezicht wordt alleen ingezet als onderdeel van een pakket maatregelen om criminaliteit te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren. Het doel is minder sociale en fysieke overlast, een verbeterd veiligheidsgevoel, verhoogde pakkans, het voorkomen van strafbare feiten en het verbeteren van de leefbaarheid.

Toezichtcentrale

De camerabeelden worden zeven dagen per week door observanten uitgekeken in een speciale toezichtcentrale. De politie heeft de regie over het toezicht. Het beeldmateriaal wordt veertien dagen opgeslagen en vervolgens automatisch overschreven. Een opsporingsambtenaar van de politie kan opgenomen beeldmateriaal terugkijken als er aangifte is gedaan bij de politie. 

Regels gebruik cameratoezicht

Cameratoezicht is zo ingericht dat de observant niet in woningen, tuinen en dergelijke kan kijken. Speciale software zorgt ervoor dat er een grijs vlak meedraait als de camera over die plekken beweegt. Om bezoekers van de gebieden op het cameratoezicht te attenderen zijn bordjes opgehangen.

Opvragen van camerabeelden

Burgers kunnen geen camerabeelden opvragen. U kunt beelden alleen opvragen via de politie, nadat u aangifte hebt gedaan. U dient uw verzoek/aangifte voor camerabeelden binnen zeven dagen te doen vanwege de bewaartermijn. De politie kunt u bereiken via 0900-8844 of via de website www.politie.nl.

Tijdelijk cameratoezicht

Op dit moment is sprake van tijdelijk cameratoezicht in Almere Kruidenwijk, Almere Poort, Hollywoodlaan, Lancelotstraat en Fijistraat.. 

Cameratoezicht op bedrijventerreinen

Op verschillende bedrijventerreinen in Almere heeft Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA) in samenwerking met beveiligingsbedrijf G4S cameratoezicht geïnstalleerd ter beveiliging van de bedrijven.

Handhaving op privé-camera's

De gemeente handhaaft niet op (last ondervinden van) camera’s die uw buren hebben opgehangen en die ook op uw woning zijn gericht. Als een camera is gericht op een (deel) van de openbare weg of op (de tuin van) de buren dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht. Informatie hierover kunt u opvragen bij autoriteitpersoonsgegevens.nl