Alcohol- en blowverboden

Door de burgemeester zijn plekken in de stad aangewezen, zoals hangplekken en schoolpleinen, waar het gebruik van alcohol en softdrugs is verboden. Bij overtreding van een alcohol- of blowverbod maakt de politie of Stadstoezicht een proces verbaal op.

Daarnaast is het in Almere verboden om op andere openbare plekken dan de hiervoor aangegeven aangewezen plekken alcohol te gebruiken als dit overlast veroorzaakt. Ook hiertegen kan de politie of Stadstoezicht optreden.

Door in de kaart hieronder een adres op te geven kunt u kijken waar alcohol- en blowverboden in die omgeving van toepassing zijn.