Bodycams

Bodycams voor handhavers

Handhavers hebben te maken met agressie en geweld op straat. Dat is ongewenst en onacceptabel, want ook handhavers moeten veilig hun werk kunnen doen. Om hen te beschermen en hun veiligheidsgevoel te vergroten, heeft de gemeente een proef gedaan met bodycams. Dit is een draagbare camera die is bevestigd op de jas van de handhaver, ter hoogte van zijn/haar borstkas. Na een positieve evaluatie van de proef heeft Stadstoezicht besloten de bodycam als reguliere uitrusting te gebruiken voor alle boa’s. 

Zo werkt de bodycam

De camera staat standaard op stand-by. In deze stand filmt de camera en registreert het geluid, maar worden beelden niet opgeslagen. Zodra de handhaver de bodycam aanzet, worden de beelden wel opgeslagen. Dit is inclusief 30 seconden voordat de opnameknop op de camera wordt aangezet. Als de handhaver het filmen stopt, loopt de opname nog 30 seconden door.

Hoe weet ik of er opnames worden gemaakt?

De handhaver draagt de bodycam duidelijk en zichtbaar. Als een voorval op straat uit de hand dreigt te lopen, kan er een onveilige situatie ontstaan voor de handhaver en eventuele omstanders. Zodra de handhaver dit opmerkt, zal hij/zij eerst de persoon in kwestie waarschuwen dat hij een bodycam draagt en deze aan zal zetten om beeld – en geluid opnames te maken. 
Als een waarschuwing vooraf niet mogelijk is, omdat er door de boa direct gehandeld moet worden, wordt de bodycam zonder aankondiging direct aangezet. Zodra het mogelijk is, zal de boa dit alsnog aangeven. 
Nadat de dreigende situatie voorbij is of geen sprake is van escalatie, wordt de bodycam uitgezet.
Ook nadat er opnames zijn gemaakt, wordt de persoon in kwestie geïnformeerd over de richtlijnen voor het gebruik van de bodycam. Verwezen zal worden naar de website voor verdere informatie over de bewaartermijn, hoe een uitleesverzoek kan worden gedaan en op welke wijze een klacht ingediend kan worden.

Bezwaar tegen filmen

De handhavers zijn bevoegd om zelf te bepalen wat ze opnemen. Daar is geen toestemming voor nodig van de mensen die in beeld komen. U kunt achteraf bezwaar maken. Dit doet u door een e-mail te sturen naar infoverberg dit@almere.nl, onder vermelding van ‘bezwaar bodycams’, of schriftelijk naar:
 
Gemeente Almere
t.a.v. Team Stadstoezicht
Stadhuisplein 1
1315 HR Almere
 
Vermeld bij uw bezwaar in ieder geval de datum en het tijdstip van de opname.

Privacy, opslag en bewaartermijn beelden

De gemeente gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De beelden worden versleuteld opgeslagen in een beveiligde omgeving. Hierdoor zijn de bestanden onleesbaar voor onbevoegden. Een beperkt aantal geautoriseerde personen mag de beelden bekijken. Alleen in specifieke gevallen kunnen de opnames worden gebruikt, namelijk:

  • Als het Openbaar Ministerie (OM) de beelden vordert voor een strafrechtelijk onderzoek.
  • Bij een klachtenprocedure of een verzoek van inzage van een persoon die is gefilmd.
  • Als een BOA een inzage verzoek ter evaluatie van zijn/haar eigen handelen.

De bewaartermijn voor camerabeelden is 28 dagen. Als er in die periode geen uitlees-/inzageverzoek ontvangen is, worden de beelden definitief vernietigd. De bewaartermijn kan worden verlengd als de procedure van bijvoorbeeld een onderzoek of klachtenafhandeling nog niet is afgerond. 

Uitleesverzoek

U kunt een uitleesverzoek indienen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar infoverberg dit@almere.nl, onder vermelding van ‘bodycams’, of schriftelijk naar:
 
Gemeente Almere
t.a.v. Teammanager Stadstoezicht
Betreft: Uitleesverzoek bodycam
Postbus 200, 1300 AE Almere 
 
Het uitleesverzoek dient minimaal te bevatten:

  • Organisatie, naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres van verzoeker;
  • Een aantoonbaar belang voor het bekijken van de beelden;
  • Datum, tijdstip en plaats waar de beelden zijn opgenomen.