Direct naar paginainhoud

In een grote stad hebben bewoners wel eens overlast van hun buren. Ook in Almere. Geluidsoverlast door een feestje, rook van de barbecue in de tuin of een hond die blaft kunnen (tijdelijk) ergernis opleveren voor de omgeving. Dit komt af en toe voor en wordt vaak geaccepteerd als ‘leefgeluiden’. Soms blijft de overlast echter aanhouden en helpt het niet (meer) om uw buren erop aan te spreken. Het kan ook zijn dat u, naast de overlast die u ervaart, zich zorgen maakt over uw buurman of buurvrouw. Bijvoorbeeld omdat iemand overlast veroorzaakt door verward gedrag, of omdat er misschien sprake is van huiselijk geweld. Onderstaande tips helpen u op weg.

Wat kunt u zelf doen om de woonoverlast op te lossen?

  • Laat uw buren weten op welke manier zij voor u overlast veroorzaken. In veel gevallen zijn uw buren zich er niet van bewust dat zij overlast veroorzaken.
  • Spreek uw overlastgevende buurman of buurvrouw op een vriendelijke manier aan. Doe dit zo snel mogelijk nadat u de overlast heeft ervaren, laat de ergernissen niet opstapelen. Stap niet op uw buren af als u erg boos bent.
  • Probeer afspraken te maken met uw buren om de overlast te beperken.
  • Als de overlast blijft voortduren, of uw buren zijn niet (meer) aanspreekbaar op hun gedrag, schakel dan gratis de hulp van Buurtbemiddeling Almere in. Deze getrainde bemiddelaars zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen u (telefonisch) advies geven, of een gesprek organiseren tussen u en uw buren. In veel gevallen worden overlastzaken zo voor beide partijen naar tevredenheid opgelost. 

Meer informatie: overlast oplossen

Structurele en ernstige woonoverlast

Heeft u zelf of met buurtbemiddeling geprobeerd om de problemen te bespreken met de overlastgever, maar ervaart u nog steeds overlast? Wordt de overlast steeds heftiger en langdurig? Dan kunt u dit op verschillende manieren melden.

Huurwoning
Huurt u een woning? Meld dan de woonoverlast aan uw verhuurder. Elke verhuurder heeft een eigen procedure. Informatie van de drie woningcorporaties in Almere vindt u via deze links:

Koopwoning
Bent u zelf eigenaar van uw woning of eigenaar/bewoner van een appartement? Uw Vereniging van Eigenaren (VvE) kan een aantal dingen doen bij overlast. Meer informatie: overlast in appartement. Heeft  u geen VvE, dan kunt u een civiele procedure starten tegen uw buren. Meer informatie: civiele procedure.

Gemeente
Ervaart u overlast vanwege een ernstig vervuilde of verloederde tuin of woning en/of vermoedt u gevaar voor de brandveiligheid en gezondheid? Meldt dit bij de gemeente via 14 036 of infoverberg dit@almere.nl

Politie
Als u ernstige overlast ervaart en er sprake is van een of meer strafbare feiten, dan kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844. Bij acute situaties belt u 112.

GGD
Vermoedt u dat uw buurman of buurvrouw zorg nodig heeft, dan kunt u dit melden bij het Regionale Meldpunt OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) van GGD Flevoland. Dit meldpunt is bereikbaar via 088-002 99 15 of meldpuntoggzverberg dit@ggdflevoland.nl

Veilig Thuis
Maakt u zich zorgen over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling bij uw buren? Dan kunt u contact opnemen met Veilig Thuis voor advies via 088-222 0500 of kijk op de website van Veilig Thuis.

Wet aanpak woonoverlast

Sinds juli 2017 kan de burgemeester een 'bestuurlijke gedragsaanwijzing' opleggen bij ernstige en herhaaldelijke (langdurige) woonoverlast. Hij kan dat alleen doen als de overlast niet op een andere manier kan worden aangepakt. Daarom onderzoeken we eerst of de overlast op een andere manier kan worden opgelost. Bijvoorbeeld door buurtbemiddeling, mediation, in gesprek gaan met de overlastgever of een waarschuwing.

Als dat niet het gewenste effect heeft, kan de burgemeester de bestuurlijke gedragsaanwijzing inzetten. In een gedragsaanwijzing staat wat de overlastgever moet doen of juist moet laten om de overlast te stoppen. Als de overlastgever zich hier niet aan houdt, dan moet hij of zij betalen. Als ook dat niet werkt, kan de burgemeester er met bestuursdwang voor zorgen dat de overlast stopt.

Meer informatie: aanpak woonoverlast Almere