Digitaal Opkopers Register & Digitaal Opkopers Loket

Digitaal Opkopers Loket en Digitaal Opkopers Register

Na een woninginbraak of straatroof worden de gestolen goederen vaak doorverkocht. Het kopen van gestolen goederen noemen we heling en is strafbaar. Om het voor dieven zo moeilijk mogelijk te maken om geld te verdienen aan hun inbraken, controleert de gemeente Almere in samenwerking met politie en Openbaar Ministerie de inkoopregisters van handelaren.

Sinds 2014 laten we handelaren hun goederen via het Digitaal Opkopers Register registreren. Dit vervangt de papieren registratie van in- en verkoop van goederen. Het voordeel van dit digitale systeem is dat de opkoper maar één account hoeft aan te maken en dat dit direct voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast krijgt de politie automatisch bericht als er iets wordt ingevoerd dat als gestolen geregistreerd staat. Die snelheid van uitwisseling van gegevens met de politie vergroot de pakkans van helers, inbrekers en veelplegers. Daarbij wordt het hen steeds lastiger gemaakt om hun gestolen goederen te verkopen. 

Informatie voor opkopers

Meld u aan voor het Digitaal Opkopers Loket
Als ondernemer wilt u erop kunnen vertrouwen dat de (tweedehands) spullen die u inkoopt, niet zijn gestolen. Bijvoorbeeld als u handelt in tweedehands auto’s of mobiele telefoons, laptops of sieraden aankoopt. Daarom bent u verplicht een opkopersregister bij te houden en u aan te melden bij de gemeente als handelaar (Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2:61). U kunt zich bij de gemeente aanmelden via het Digitaal Opkopers Loket (DOL).

Via het DOL kunt u zich eenvoudig aanmelden als handelaar. U maakt een account aan en vult uw gegevens in. Hiervan ontvangen de gemeente en politie een melding. De gemeente neemt, ter controle, per e-mail contact met u op. Het Digitaal Opkopers Loket voldoet aan de wetgeving van De Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden door de gemeente bewaard en zijn alleen toegankelijk voor functionarissen van de betreffende gemeente en de politie. 

Direct aanmelden: www.ikbenhandelaar.nl 

Digitaal Opkopers Register
Naast aanmelding bij de gemeente bent u als handelaar ook verplicht een registratie van uw aankopen te maken. (Wetboek van Strafrecht, artikel 437 en de Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2:60 & 2:61) voor het tegengaan van een afzetmarkt voor gestolen goederen. Dit kan via het Digitaal Opkopers Register. In dit filmpje, speciaal voor opkopers van tweedehandsgoederen, ziet u hoe u gebruik kunt maken van het Digitaal Opkopers Register.  

Om welke tweedehands goederen gaat het?
Gebruikte of ongeregelde goederen zoals platina, goud, zilver, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur, laptops, tablets, mobiele telefoons, etc. moeten worden geregistreerd in het in- en verkoopregister.

Zelf controleren of u met een gestolen goed te maken heeft?
Dit kan op de website van de politie www.stopheling.nl. Heeft u een tablet of smartphone? Download dan de 'Stop Heling'app waarmee u de serie-, IMEI-, chassis- en framenummers en nummerborden kunt scannen om te zien of het goed of vervoermiddel gestolen is. Ook kunt u met deze app uw bezittingen op serienummer registreren. Dat is handig voor het bepalen van het te verzekeren bedrag van uw inboedel, maar ook om bij diefstal uw goederen terug te kunnen vinden.

Kijk op www.stopheling.nl voor de informatie over de app die bij uw mobiele apparaat past.

Informatie voor klanten van opkopers

Verplichte legitimatie bij verkoop van uw goederen
De handelaar is verplicht om in het in- en verkoopregister ook de gegevens van de verkoper van het goed te noteren. De handelaar aan wie u uw goed voor verkoop aanbiedt, vraagt u daarom om uw legitimatie. Als hij dit niet doet, is hij/zij strafbaar. U kunt dus geen goederen verkopen zonder u te legitimeren. 

Hoe wordt met uw gegevens omgegaan?
Als u tweedehands goederen verkoopt, worden de gegevens van uw legitimatiebewijs door de handelaar opgenomen in het in- en verkoopregister. Deze gegevens zijn alleen door politie, Bijzonder Opsporingsambtenaren en de handelaar in te zien. Bij het kopiëren van uw identificatiebewijs zal de handelaar hier een filter over leggen,, zodat duidelijk zichtbaar is dat het om een kopie gaat en er geen misbruik van kan worden gemaakt.