Woonoverlast

In een grote stad hebben bewoners wel eens overlast van hun buren. Ook in Almere. Geluidsoverlast door een feestje, rook van de barbecue in de tuin of een hond die blaft kunnen (tijdelijk) ergernis opleveren voor de omgeving. Dit komt af en toe voor en wordt vaak geaccepteerd als ‘leefgeluiden’. Soms blijft de overlast echter aanhouden en helpt het niet (meer) om jouw buren erop aan te spreken. Het kan ook zijn dat jij, naast de overlast die je ervaart, zich zorgen maakt over jouw buurman of buurvrouw. Bijvoorbeeld omdat iemand overlast veroorzaakt door verward gedrag, of omdat er misschien sprake is van huiselijk geweld. Onderstaande tips helpen jou op weg.

Wat kunt je zelf doen om de woonoverlast op te lossen?

  • Laat jouw buren weten op welke manier zij voor jou overlast veroorzaken. In veel gevallen zijn jouw buren zich er niet van bewust dat zij overlast veroorzaken.
  • Spreek jouw overlastgevende buurman of buurvrouw op een vriendelijke manier aan. Doe dit zo snel mogelijk nadat je de overlast hebt ervaren, laat de ergernissen niet opstapelen. Stap niet op je buren af als je erg boos bent.
  • Probeer afspraken te maken met jouw buren om de overlast te beperken.
  • Als de overlast blijft voortduren, of jouw buren zijn niet (meer) aanspreekbaar op hun gedrag, schakel dan gratis de hulp van Buurtbemiddeling Almere in. Deze getrainde bemiddelaars zijn onpartijdig en onafhankelijk. Zij kunnen jou (telefonisch) advies geven, of een gesprek organiseren tussen jou en jouw buren. In veel gevallen worden overlastzaken zo voor beide partijen naar tevredenheid opgelost. 

Meer informatie: overlast oplossen

Structurele en ernstige woonoverlast

Heb je zelf of met buurtbemiddeling geprobeerd om de problemen te bespreken met de overlastgever, maar ervaar je nog steeds overlast? Wordt de overlast steeds heftiger en langdurig? Dan kun je dit op verschillende manieren melden.

Huurwoning

Huur je een woning? Meld dan de woonoverlast aan jouw verhuurder. Elke verhuurder heeft een eigen procedure. Informatie van de drie woningcorporaties in Almere vind je via deze links:

Koopwoning

Ben je zelf eigenaar van jouw woning of eigenaar/bewoner van een appartement? Je Vereniging van Eigenaren (VvE) kan een aantal dingen doen bij overlast. Heb je geen VvE, dan kun je een civiele procedure starten tegen je buren. Meer informatie: civiele procedure.

Gemeente

Ervaar je overlast vanwege een ernstig vervuilde of verloederde tuin of woning en/of vermoed je gevaar voor de brandveiligheid en gezondheid? Meld dit bij de gemeente en bel 14 036 of stuur een e-mail naar infoverberg dit@almere.nl

Politie

Als je ernstige overlast ervaart en er sprake is van een of meer strafbare feiten, dan kun je contact opnemen met de politie via 0900-8844. Bij acute situaties bel je 112.

GGD

Vermoed je dat jouw buurman of buurvrouw zorg nodig heeft, dan kun je dit melden bij het Regionale Meldpunt OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) van GGD Flevoland. Dit meldpunt is bereikbaar via 088-002 99 15 of meldpuntoggzverberg dit@ggdflevoland.nl

Veilig Thuis

Maakt je je zorgen over mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling bij jouw buren? Dan kun je contact opnemen met Veilig Thuis voor advies via 088-222 0500 of kijk op de website van Veilig Thuis.

Wet aanpak woonoverlast

Sinds juli 2017 kan de burgemeester een 'bestuurlijke gedragsaanwijzing' opleggen bij ernstige en herhaaldelijke (langdurige) woonoverlast. Hij kan dat alleen doen als de overlast niet op een andere manier kan worden aangepakt. Daarom onderzoeken we eerst of de overlast op een andere manier kan worden opgelost. Bijvoorbeeld door buurtbemiddeling, mediation, in gesprek gaan met de overlastgever of een waarschuwing.

Als dat niet het gewenste effect heeft, kan de burgemeester de bestuurlijke gedragsaanwijzing inzetten. In een gedragsaanwijzing staat wat de overlastgever moet doen of juist moet laten om de overlast te stoppen. Als de overlastgever zich hier niet aan houdt, dan moet hij of zij betalen. Als ook dat niet werkt, kan de burgemeester er met bestuursdwang voor zorgen dat de overlast stopt.

Meer informatie: aanpak woonoverlast Almere