Woninginbraken

Voorkom woninginbraak

Inbrekers kiezen meestal de makkelijkste weg. 30 seconden is vaak al genoeg voor een inbreker om binnen te komen. Dus als u het hem lastig maakt, ziet hij al snel af van inbraak. Alles wat een inbreker extra tijd kost, is dus in uw voordeel. Lees hier alles over de verschillende inbraakmethoden en hoe u zelf relatief eenvoudig een inbraak kunt voorkomen.

Gratis preventieadvies

Preventie is de beste maatregel tegen woninginbraken. Het blijkt dat de kans om slachtoffer te worden van een inbraak tot 90% afneemt als een woning is beveiligd volgens het Keurmerk Veilig Wonen. Alle bewoners van Almere hebben de mogelijkheid om gratis inbraakpreventieadvies te vragen. Een preventieadviseur komt dan uw woning beoordelen, waarna een preventieadvies volgt.

Wilt u een gratis preventieadvies van de gemeente? Dan kunt u hier een afspraak met ons maken voor preventieadvies.

Webinar inbraakpreventie en cybercrime

Op dinsdag 22 juni 2021 is er van 19.00 tot 20.00 uur een webinar over inbraakpreventie en internetcriminaliteit (cybercrime). Voor een goed werkende verbinding kunnen er maximaal 200 personen actief deelnemen aan de webinar. Deelnemers die daarna binnenkomen, kunnen via de link https://webinar.hybridevergaderen.nl/webinarinbraakpreventieencybercrime wel het webinar bekijken, maar niet actief meedoen. Je bent dan niet in beeld en kunt ook de chatfunctie niet gebruiken.

112 daar pak je inbrekers mee!

Ziet u een verdachte situatie of een inbraak? Bel altijd 112! De politie heeft uw hulp nodig bij het betrappen en oppakken van woninginbrekers. Is er toch bij u ingebroken? Bel dan zo snel mogelijk de politie en houd de situatie dan zoveel mogelijk zoals u die aantrof. De politie wil misschien uw woning onderzoeken na een inbraak, omdat er mogelijk sporen zijn achtergelaten.

Registreer uw goederen en voorkom heling 

Uw gestolen laptop met persoonlijke foto’s, unieke sieraden en dierbare erfstukken die na een inbraak zijn weggenomen wilt u natuurlijk het liefst terug. Regelmatig vindt de politie de buit bij inbrekers, maar kan niet altijd achterhalen van wie het is. Wie zijn eigendommen registreert, heeft meer kans ze terug te krijgen. Registreer daarom nu de kenmerken van uw waardevolle bezittingen op een registratiekaart en bewaar die goed. Geregistreerde eigendommen leveren ook meer sporen op naar inbrekers. Meerdere inbraken kunnen bijvoorbeeld aan dezelfde dader gekoppeld worden, waardoor daders langere straffen kunnen krijgen.

Hoe registreert u?

Om uw eigendommen te registreren, kunt u het registratieformulier van de politie downloaden en invullen of de app van www.stopheling.nl gebruiken. Vergeet niet om ook foto’s’ te maken van uw eigendommen. Met de Stop Heling app kunt u ook controleren of te koop aangeboden goederen als gestolen geregistreerd staan. U voorkomt daarmee dat u zelf (onbewust) aan heling doet.

Op www.dnavaneensieraad.nl kunt u stap voor stap een goede, uniforme beschrijving van uw sieraden maken en uitprinten. Deze beschrijving kan de politie helpen gestolen juwelen bij u terug te bezorgen. Installeer ook track-and-trace-software op uw mobiele telefoon, laptop en/of tablet om die makkelijker op te kunnen sporen.

Wat is heling?

Heling is het verwerven, bezitten of overdragen van een gestolen product. Heling is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van gestolen producten als u had kunnen vermoeden dat het om een gestolen goed gaat. Bijvoorbeeld: u kunt een fiets, mobiele telefoon of auto kopen voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Vaak gaat het dan om een gestolen goed. Via de website www.stopheling.nl kunt u kijken of een aangeboden goed als gestolen bij de politie staat geregistreerd. In dit filmpje ziet u wat u zelf kunt doen tegen heling.

Tips tegen woninginbraak

Beveilig uw huis

Sluit uw woning goed af en gebruik goedgekeurde sloten op ramen en deuren. Installeer goede buitenverlichting, bijvoorbeeld met een bewegingssensor. Leg uw kostbare spullen uit het zicht.

Laat uw huis er bewoond uitzien

Zorg dat de lampen ‘s avonds aan gaan, bijvoorbeeld door een tijdschakelaar in te stellen. Laat iemand de post weg halen en misschien kan de auto van een buurman of buurvrouw af en toe bij u op de oprit worden gezet.

Buurtpreventie

Laat de buren weten wanneer u op vakantie bent en maak afspraken om op elkaars huis te letten. Ook zijn er in Almere verschillende buurtappgroepen waarin verdachte situaties kunnen worden gemeld. Mocht u zelf mee willen helpen aan het schoon, heel en veilig houden van uw wijk, loop dan eens mee met het buurtpreventieteam.

Vind hier meer informatie over de buurtappgroepen en de buurtpreventieteams of hier meer informatie over en tips tegen woninginbraak.

Leen een mobeye bij de politie

Een mobeye is een mobiel inbraakalarm dat lijkt op een mobiele telefoon met een camera. Het apparaat kan in huis worden gelegd tijdens een vakantie en reageert op beweging en warmte. Je kunt de mobeye gratis lenen bij de politie als je minimaal drie dagen weg bent, er geen huisdieren aanwezig zijn en als je woont in een risicogebied. Stuur een e-mail naar het onderstaande e-mailadres waar u onder valt met daarin:

  1. Uw naam, geboortedatum en telefoonnummer.
  2. Het adres waar u de mobeye wilt plaatsen.
  3. De periode waarin u gebruik wilt maken van de mobeye.

Almere Centrum, Stad Oost en Haven

Almere Buiten en Hout

Almere Poort en Stad West

Kijk voor meer tips op politiekeurmerk.nl en maakhetzeniettemakkelijk.nl en bekijk de onderstaande de webinar ‘maak het inbrekers niet te makkelijk’. In dit webinar geven het CCV en de politie allerlei tips om je woning zo goed mogelijk te beveiligen tegen woninginbraak.

Maak het inbrekers niet te makkelijk

Onderzoeken en beleid

Pilot digitale deurbel

In 2018 werd in Almere, in samenwerking met Ministerie van J&V, de politie en het CCV de Pilot Digitale Deurbel uitgevoerd. In een wijk waar veel is ingebroken in 2017 zijn begin 2018 96 woningen voorzien van digitale deurbellen. 

De pilot had als doel te onderzoeken of de digitale deurbellen (met camera) een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de veiligheid in de woning en in de buurt.  

Het volledige evaluatierapport vindt u hier

Rapportage onderzoek woninginbraken

In 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar de woninginbraken in Almere. Dit onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Statistiek van gemeente, samen met onderzoeks- en adviesbureau Significant. Het onderzoek had als doel een tweetal vragen te beantwoorden, namelijk:

  1. Waarom zijn er relatief veel woninginbraken in Almere vergeleken met de rest van Nederland?
  2. Wat is de effectiviteit van de verschillende preventiemiddelen binnen de gemeente?

Het volledige onderzoeksrapport vindt u hier.

Bestuurlijke aanpak

De gemeente Almere zet de last onder dwangsom in om inbraken tegen te gaan. Daarmee kunnen we (potentiële) inbrekers een stevige dwangsom opleggen als zij inbrekerswerktuigen vervoeren. De APV Almere 2011 verbiedt het vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen op openbare plaatsen. Of de politie dit aanpakt, is mede afhankelijk van de situatie, omstandigheden en werktuigen. Tot een paar jaar geleden werd het bezit van inbrekerswerktuigen in Almere alleen bestraft met een (kleine) geldboete. Die had echter nauwelijks effect. Om inbrekers toch te ontmoedigen, legt de gemeente Almere een last onder dwangsom op. Het bedrag van zo’n dwangsom kan oplopen tot 10.000 euro.