Zorg- en Veiligheidshuis

In Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland werken gemeente, politie, justitiepartners en zorgpartners samen aan de persoons- en systeemgerichte top X-aanpak (PGA) van plegers van zware criminaliteit. Denk aan gewelds- en vermogensdelicten en huiselijk geweldplegers.

Volgens de filosofie van ‘Eén gezin, één plan, één aanpak’ zorgen we voor een aanpak op maat voor het hele gezin. Het doel is het terugdringen van criminaliteit, verandering van gedrag en het voorkomen dat broertjes en zusjes het voorbeeld van oudere familieleden volgen.

Met de doorontwikkeling van Veiligheidshuis Flevoland naar een Zorg- en Veiligheidshuis verbreden we de doelgroep naar personen met verward gedrag met verhoogd risico en radicalisering.

In de aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit willen we risicogedrag tijdig signaleren en aanpakken om (zware) overlast of crimineel gedrag door jongeren te voorkomen en de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken.

Wil je melding doen van overlast of een verdachte situatie? Bel dan 112 (bij spoed) of 0900-8844 (geen spoed).