Jeugdoverlast en -criminaliteit

In de aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit willen we risicogedrag tijdig signaleren en aanpakken. Het doel is het voorkomen van (zwaar) overlastgevend of crimineel gedrag bij jongeren en de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken.

Wil je overlast of een verdachte situatie melden? Bel dan 112 (bij spoed) of 0900-8844 (geen spoed).

Aanpak jeugdoverlast en -criminaliteit

De integrale ketenaanpak - de samenwerking tussen zorg, onderwijs en veiligheid - is gebiedsgericht, groepsgericht en persoonsgericht (PGA).

1. Gebiedsgerichte aanpak

In probleemgebieden met overlast werken jongerenwerk, jeugd-BOA’s en politie samen. Bij lawaai of vervuiling, intimiderend gedrag op straat of overlast door drugs- of alcoholgebruik treden we op.

2. Groepsgerichte aanpak

Groepen die overlast veroorzaken, de openbare orde, de sociale norm en/of de veiligheid verstoren, bespreken we in het jeugdinterventieteam (JIT). Onder regie van de veiligheidsmanager werken jeugd-BOA’s, jongerenwerk en politie samen aan de aanpak van de (jongeren in de) groep.

3. Persoonsgerichte aanpak

Personen in de stad die herhaaldelijk voor zware overlast en criminaliteit zorgen, waaronder leden uit problematische jeugdgroepen, worden opgenomen in de persoonsgerichte aanpak (PGA). Zoals de top X-aanpak in het veiligheidshuis voor de meest criminele personen of de lokale PGA in de gemeente (uitgevoerd door de GGD Flevoland) als zij niet zwaar genoeg zijn voor de top X-aanpak. Het persoonsgerichte plan van aanpak bestaat uit een combinatie van zorg, onderwijs, straf en zo nodig bestuurlijke interventies.

Wil je een melding doen?

Wil je melding doen van overlast of een verdachte situatie? Bel dan 112 (bij spoed) of 0900-8844 (bij geen spoed).