School en veiligheid

Het onderwijs wordt steeds belangrijker bij het op tijd signaleren van maatschappelijke trends en ontwikkelingen in zorg en veiligheid. Problemen met jongeren zijn vaak ingewikkeld, daarom is de samenwerking tussen zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk.

Almere werkt met het convenant Schoolveiligheid, ondertekend door schoolbesturen van voortgezet onderwijs, mbo, hbo, politie, Openbaar Ministerie en de gemeente Almere.
Het hoofddoel van dit convenant is: elkaar snel weten te vinden bij incidenten en gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken. Daarom is er regelmatig overleg tussen gemeente, politie en onderwijs.

Sinds 2015 hebben scholen een grotere rol bij het signaleren, duiden en melden van veranderend of extreem gedrag van jongeren dat kan leiden tot radicalisering of extremisme. Daarmee zijn scholen een belangrijke partner voor de gemeente in de aanpak daarvan.

Meer informatie: Stichting School en Veiligheid

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Bestaande netwerken versterken en een duidelijke plek geven.
    We blijven op gebiedsniveau intensief samenwerken met onderwijs, politie en gemeente. We komen in ieder stadsdeel twee keer per jaar bij elkaar en bespreken problemen, trends en ontwikkelingen.
  2. Overleg met directies van het onderwijs over het thema schoolveiligheid.
    We bespreken het verloop van de netwerkbijeenkomsten en de samenwerking met de partners. Ook volgen we nieuwe ontwikkelingen. De uitkomsten van dit overleg komen terug in de gebiedsgerichte netwerkbijeenkomsten en in de stedelijke bijeenkomst, die eens per twee jaar wordt georganiseerd.
  3. Bevordering van deskundigheid in het onderwijs over radicalisering.
    Bijvoorbeeld door trainingen van de stichting School & Veiligheid. Die biedt trainingen voor docenten en ander onderwijzend personeel, waarmee ze radicalisering leren herkennen en leren omgaan met polarisatie.