Evenementen

Wilt u zelf een evenement organiseren? Almere wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en bezoekers. Daarbij hoort ruimte geven aan verschillende soorten evenementen voor diverse doelgroepen. We willen een goede gastheer zijn voor organisatoren en bezoekers. In ons strategisch evenementenbeleid (2017) staat welke evenementen waar kunnen plaatsvinden, welke afwegingen we maken over de ingediende aanvragen en hoe we voor een aantrekkelijk evenementenaanbod en geschikte locaties kunnen zorgen.

Voor de veiligheid en het voorkomen van overlast stellen we eisen aan evenementenorganisaties en werken we samen met Veiligheidsregio Flevoland, politie en Openbaar Ministerie (OM).

Met name bij grote evenementen of in specifieke situaties hebben we naast de gewone aandacht voor veiligheid (vanuit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) in samenwerking met veiligheidsregio en politie, extra aandacht voor de risico‚Äôs, de werkwijze en de afspraken bij eventuele calamiteiten. Bij grote evenementen vragen we standaard advies bij Veiligheidsregio Flevoland.

Meer informatie: zelf een evenement organiseren