Evenementen

Almere wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor inwoners en bezoekers. Daarbij hoort ruimte geven aan verschillende soorten evenementen voor diverse doelgroepen. Voor de veiligheid en het voorkomen van overlast stellen we eisen aan evenementenorganisaties en werken we samen met Veiligheidsregio Flevoland, politie en Openbaar Ministerie (OM). Met name bij grote evenementen of in specifieke situaties hebben we naast de gewone aandacht voor veiligheid (vanuit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) in samenwerking met veiligheidsregio en politie, extra aandacht voor de risico‚Äôs, de werkwijze en de afspraken bij eventuele calamiteiten. Bij grote evenementen vragen we standaard advies bij Veiligheidsregio Flevoland.

Wil je een evenement organiseren? Kijk dan op almere.nl/evenementenvergunning.