Brandweerzorg

Het grootste organisatieonderdeel van Veiligheidsregio Flevoland is brandweer Flevoland. Inwoners van elke gemeente moeten kunnen rekenen op goede brandweerzorg. Een groot deel van de werkzaamheden van de brandweer bestaat uit het geven van hulp bij verkeersongevallen en brandbestrijding in en om het huis.

Om de lokale brandweerzorg goed - en op tijd - te kunnen uitvoeren moeten er voldoende brandweerkazernes zijn. De brandweerkazernes in Almere zijn eigendom van de gemeente Almere. De gemeente is ook verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de bouw van nieuwe kazernes. Door de kazerne aan de Markerkant te verplaatsen naar Almere Poort is de toekomstige dekking in de gemeente Almere beter geregeld. De planning is 2021/2022.

Brandweerfunctionarissen moeten vakbekwaam zijn en blijven, ook als het gaat om nieuwe dreigingen. De landelijk vastgestelde eisen voor vakbekwaamheid worden steeds hoger. Er is ook meer aandacht voor arbeidshygiĆ«ne. Denk aan eisen als het gaat om reiniging en gebruik van materieel en uitrusting.

Meer informatie: brandweer Flevoland en brandveiligheid.