Bevolkingszorg

Tijdens een ramp of crisis hebben de samenwerkende gemeenten een belangrijke rol in de zorg voor de bevolking. De gemeente helpt, samen met de reguliere hulpverleningsdiensten. De voorbereiding en uitvoering van die hulp worden opgepakt door de samenwerkende gemeenten van de Veiligheidsregioā€™s Flevoland en Gooi en Vechtstreek: Bevolkingszorg Flevoland en Gooi en Vechtstreek (BFGV).

BFGV is een netwerkorganisatie die veiligheidsplannen maakt, de crisisorganisatie en de veiligheidsopleidingen verzorgt en gemeentelijke functionarissen oefent en traint. Een deel van de medewerkers van de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek heeft ook een taak tijdens de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Sommigen hebben (inter)regionaal piket: ze zijn 24/7 inzetbaar. 

In elke gemeente is:

  • de (loco-)burgemeester voorzitter van het gemeentelijk beleidsteam,
  • de (loco-)gemeentesecretaris adviseur bevolkingszorg,
  • een medewerker adviseur openbare orde en veiligheid,
  • een officier van dienst bevolkingszorg,
  • een persvoorlichter/woordvoerder.

Daarnaast moeten gemeenten bij crises en rampen zelf hun afdelingen aansturen. Hiervoor is er een piketcoƶrdinator Openbare ruimte. Daarnaast is er bij calamiteiten, maar ook bij opschaling naar een ramp of crisis, nauw contact met de eigen meldkamer cameratoezicht en toezicht en handhaving.