Radicalisering

Personen die radicaliseren, ontwikkelen ideeën die erg verschillen van de gebruikelijke ideeën in Nederland. Radicalisering kan uitlopen in extremisme. De persoon is dan bereid geweld te gebruiken om daarmee de samenleving ingrijpend te veranderen. Radicalisering kan ook uitlopen in terrorisme: het dreigen met of plegen van ernstig geweld om de maatschappij te verstoren of veranderingen teweeg te brengen.

Radicalisering of extremisme schaadt de ontwikkeling van jongeren en hun omgeving (gezinnen en gemeenschappen) en bedreigt onze nationale veiligheid. Daarom is het belangrijk dat we hier aandacht aan geven. Dit doen we met onze lokale aanpak.

Wat kun je doen wanneer je vermoedt dat iemand radicaliseert?

  • Is er een acute dreiging en moet er direct ingegrepen worden? Bel met de politie via 112.
  • Geen spoed? Mail dan naar info@almere.nl. Zet in het onderwerp 'signaal radicalisering', dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op om het signaal te bespreken.

Wat doet de gemeente?

  • We organiseren trainingen voor professionals van de gemeente, jeugdhulpverlenings-, welzijns-, en GGZ-professionals om (vroeg)signalering door te ontwikkelen.
  • We vergroten de weerbare omgeving van jongeren. Denk aan opvoedondersteuning en verdere begeleiding van jongeren door jongerenwerk. We gebruiken hiervoor onder andere theatervoorstellingen en lesprogramma’s die zijn ontwikkeld door de Stichting School en Veiligheid voor docenten. Die zijn erop gericht om de weerbaarheid van jongeren te versterken en het gesprek in de klas te stimuleren.
  • We willen de kennis van betrokken partijen ontwikkelen, delen en borgen. Daarom bieden we verdiepingstrainingen aan over het herkennen van en omgaan met radicalisering. Hiermee wordt het thema ook actueel gehouden bij de partners van de schoolveiligheidsnetwerken.
  • We werken samen met Stichting School en Veiligheid. Zij bieden diverse trainingen voor docenten. We brengen de trainingen onder aandacht van de partners van het schoolveiligheidsnetwerk. De trainingen zijn gratis en worden gegeven op school. De trainers zijn deskundig en aangesloten bij het Rijks Opleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR). Ze hebben ruime ervaring met veiligheid en onderwijs.
  • We bouwen verder aan het informele netwerk in de stad, waaronder het ‘bondgenotenoverleg’ van de politie.
  • We bieden trainingen aan over actuele ontwikkelingen rond radicalisering en andere vormen van extremisme. Hiermee dragen we bij aan de deskundigheid van leden van het casusoverleg (zowel lokaal als regionaal en in het Veiligheidshuis Flevoland).

Meer informatie: Aanbod Stichting School en Veiligheid