Radicalisering

Personen die radicaliseren ontwikkelen een wereldbeeld dat ertoe kan leiden dat ze geweld of andere vergaande middelen willen inzetten om de samenleving drastisch te veranderen. De bereidheid om zo ver te gaan om een verandering van de maatschappij te forceren noemen we extremisme. In het meest extreme geval kan radicalisering uitlopen in terrorisme: het dreigen met of plegen van ernstig maatschappij ontwrichtend geweld om de maatschappij te verstoren of veranderingen teweeg te brengen.

Het is belangrijk dat we hier aandacht aan geven om onze stand en onze samenleving te beschermen. Het is allereerst belangrijk dat we het herkennen als iemand dreigt af te glijden naar ideologisch geweld. Daarna is het zaak om het proces van radicalisering tegen te gaan en extremistische daden te voorkomen. Dit doen we samen met verschillende partners en met de waakzaamheid van iedereen in onze stad.

Ook jij kunt helpen om radicalisering te onderkennen en te stoppen. Heb je zorgen? Meld het!

Wat kun je doen wanneer je vermoedt dat iemand radicaliseert?

  • Is er een acute dreiging en moet er direct ingegrepen worden? Bel met de politie via 112.
  • Geen acute situatie, maar wel zorgen? Mail dan naar veiligheid@almere.nl. Zet in het onderwerp 'signaal radicalisering', dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op om het signaal te bespreken.

Wat doet de gemeente?

  • We organiseren trainingen voor professionals van de gemeente, jeugdhulpverlenings-, welzijns-, en GGZ-professionals, zodat zij een radicaliseringsproces kunnen herkennen en weten wat ze moeten doen als ze het in hun werk tegenkomen;
  • We zorgen dat jongeren sterker in hun schoenen staan en zo in staat zijn manipulatie door anderen te weerstaan. Denk aan opvoedondersteuning en verdere begeleiding van jongeren door jongerenwerk. We gebruiken hiervoor onder andere theatervoorstellingen en lesprogramma‚Äôs die zijn ontwikkeld door de Stichting School en Veiligheid voor docenten. Die zijn erop gericht om de weerbaarheid van jongeren te versterken en het gesprek in de klas te stimuleren.
  • We helpen scholen om te gaan met extreme idealen of ernstige intolerantie tegen anderen. Dat doen we bijvoorbeeld door ze naar de juiste trainingen te begeleiden of ze te helpen met extra kennis en expertise als ze dat nodig hebben;
  • We zetten in op directe begeleiding van personen die (mogelijk) radicaliseren. Dit doen we bijvoorbeeld door de invloed die andere geradicaliseerde personen of groepen op hen hebben te beperken, positieve ondersteuning te bieden op verschillende levensgebieden, extreme denkbeelden kritisch te bevragen en persoonlijke drijfveren inzichtelijk te krijgen.

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.