Personen met verward gedrag

Het terugdringen van overlast van personen met verward gedrag is een van de acht kernopgaven in het coalitieakkoord ‘Liefde voor Almere’. Bij (woon)overlast of verstoringen van de openbare orde door personen met verward gedrag werken we samen met zorg- en veiligheidspartners aan een oplossing op maat.

Maakt u zich zorgen over een inwoner van Almere? Meld dit bij het Regionale Meldpunt OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) van GGD Flevoland. Dit meldpunt is bereikbaar via 088-002 99 15 of meldpuntoggzverberg dit@ggdflevoland.nl

Wilt u meer informatie over wat de gemeente Almere en regio Flevoland doen op het gebied van personen met verward gedrag? Lees dan het Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 of het regionale plan van aanpak.