Witwassen

De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland omschrijft witwassen als: 'Het (doen) verrichten van handelingen, waardoor een voor de wet verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt. Het doel van witwassen is het versluieren van de herkomst van geld'. Bij witwassen gaat het dus om activiteiten die crimineel geld een legale herkomst geven.

Meer informatie: witwassen