Direct naar paginainhoud

Vraag en antwoord vuurwerk en jaarwisseling

vuurwerk

Wat is het verschil tussen verplichte, aangewezen vuurwerkvrije zones en vrijwillige vuurwerkvrije zones?

Verplichte, aangewezen vuurwerkvrije zones zijn gebieden die worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders op grond van de APV van Almere (artikel 2:65 lid 1). Bij een overtreding kan een boete worden opgelegd, en minderjarigen kunnen worden doorverwezen naar Bureau Halt. Vrijwillige vuurwerkvrije zones zijn bewonersinitiatieven waarbij buurtbewoners samen besluiten om geen vuurwerk af te steken in de eigen straat of buurt. In deze zones wordt niet gehandhaafd door de gemeente of politie, bewoners houden elkaar aan de gemaakte afspraken. Meer informatie hierover is te vinden via deze link

Waar kan ik het officiële besluit van het college bekijken?

U kunt dit besluit bekijken via www.officielebekendmakingen.nl. 

Wat doet de gemeente om vuurwerk(overlast) rondom de jaarwisseling tegen te gaan?

We nemen fysieke maatregelen:
 • We sluiten prullenbakken die gemeentelijk eigendom zijn af, 
 • We ruimen de openbare ruimte op tijdens Oudejaarsdag
 • We verwijderen vuurwerkafval na de jaarwisseling. 
We geven voorlichting:
 • Samen met diverse welzijns- en maatschappelijke (jongeren)organisaties geven we voorlichting op scholen over vandalisme, veilig omgaan met vuurwerk en illegaal vuurwerk.
 • We versturen brieven met preventieve maatregelen aan scholen en bouwplaatsen.
 • Voorlichting via vuurwerkverkooppunten
 • We informeren inwoners via gemeentelijke kanalen: Stadhuis-aan-huis en social media.
We handhaven:
 • Op hotspotlocaties voor politie en handhaving
 • We bepalen gezamenlijke inzet in het kader van de aanpak van woninginbraken
 • Wij handelen volgens de Eenduidige Landelijk Afspraken bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak.
 • Jongeren die een Halt- verwijzing hebben gekregen, worden door de gemeente aan het werk gezet bij Stadsreiniging en mogen helpen bij het verwijderen van vuurwerkafval na de jaarwisseling.
 • Personen die zich hebben misdragen tijdens de vorige jaarwisseling kunnen een gebiedsverbod of een meldplicht opgelegd krijgen door de burgemeester. Deze personen worden extra in de gaten gehouden om te voorkomen dat ze tijdens de volgende jaarwisseling opnieuw voor ernstige overlast of openbare orde verstoringen zorgen.

Wat zijn de toegestane afsteektijden voor consumentenvuurwerk in Nederland?

Vuurwerk mag in Nederland worden afgestoken van 31 december 18:00 tot 1 januari 2:00 ’s nachts. Zo ook in Almere, behalve in de daartoe aangewezen vuurwerkvrije zones.

Wat is de boete voor het afsteken van vuurwerk in een vuurwerkvrije zone?

Voor het afsteken van consumentenvuurwerk in de vuurwerkvrije zone krijgt u een boete van 100 euro. Indien u illegaal vuurwerk afsteekt, kan dit oplopen tot 400 euro. Minderjarigen kunnen worden doorverwezen naar Bureau Halt.

Hoe weet ik waar de zone begint en eindigt?

Kort voor de jaarwisseling wordt de zone duidelijk afgebakend met borden zodat het voor iedere bewoner en bezoeker duidelijk is waar de zone is.

Waar zijn de aangewezen vuurwerkvrije zones?

Er komen drie vuurwerkvrije zones komen tijdens de jaarwisseling 2019-2020 op de volgende locaties:
 1. Het gebied rondom het dierenasiel: Deze wordt begrensd door Grote Vaartweg (ter hoogte van de kruising met de Groene Kadeweg en de Gordingweg), Groene Kadeweg en Gordingweg;
 2. Het natuurgebied ten noorden van de Noorderplassen: Deze wordt begrensd door Lepelaarplassen, Natte Graslanden, het Vaartsluisbos, Drijfanker, Kompas, Radar, Oogsplits, Eindsplits, Lepelaarpad, Trekvogelweg, Trekvogelpad, Muiterseiland, Zeeroverseiland, Pirateneiland, Vaartsluisweg, Vaartsluispad, Hangbrugweg, Oostvaardersdijk;
 3. Het gebied Pampushout.
Deze dat wordt begrensd door Godendreef, IJmeerdijk, Pampushavenweg, Galjootweg,  Boegdreef en Hogering, Kaarten verplichte vuurwerkvrije zones