Jaarwisseling 2021- 2022

Vuurwerkverbod

De verkoop en het afsteken van vuurwerk is deze jaarwisseling, net als vorig jaar, verboden. Met dit verbod kunnen we de zorg zoveel mogelijk ontlasten, want de jaarwisseling zorgt normaal gesproken voor een extra belasting van bijvoorbeeld de spoedeisende hulp. Tijdens de jaarwisseling van 2020/2021 waren er in Nederland bijna 70% minder vuurwerkslachtoffers dan tijdens de jaarwisseling van 2019/2020. Daarom heeft het kabinet besloten dat tijdens ook de jaarwisseling 2021/2022 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. Vuurwerkondernemers ontvangen een passende compensatie.

Voor het overtreden van de regels staan boetes van minimaal 100 euro en een aantekening op het strafblad. Minderjarigen kunnen worden doorverwezen naar bureau Halt. 

Fop- en schertsvuurwerk wel toegestaan

Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor fop- en schertsvuurwerk (categorie F1-vuurwerk). Dit is een licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes. 

Meer informatie over vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2021/2022: www.rijksoverheid.nl/vuurwerk.  

Carbidschieten 

Carbidschieten mag niet in Almere. In december 2020 is een verbod op carbidschieten opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Omdat carbidschieten geen gebruik is in Almere maakt dit het risico op ongelukken groter. Daarbij komt dat Almere als stedelijk gebied ongeschikt is voor het schieten met carbid. 

Vuurwerkoverlast melden

Vuurwerkoverlast in uw buurt? Meld het! Jouw melding helpt ons een goed overzicht te krijgen van vuurwerkoverlast. We kunnen niet overal direct heen. Op basis van signalen, meldingen en politie-informatie, gaan de handhavers de stad in. Blijft de overlast voortduren? Meld dit dan opnieuw. Zie je iets verdachts of is er gevaar? Bel dan direct 112.

Je kunt ook bellen naar:

  • 112 bij verdachte en gevaarlijke situaties
  • 0900-8844 bij verdenking illegale opslag vuurwerk of bezit illegaal vuurwerk
  • 14 036 bij vernieling, rommel of overlast (bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem