Gemeente Almere helpt inwoners om daken op woningen asbestvrij te maken

Met deze subsidie kunnen inwoners hun asbestdak vervangen voor een goed geïsoleerd dak.

Vanaf 1 maart 2024 stelt de gemeente Almere een subsidie beschikbaar voor particuliere huiseigenaren met een asbestdak op hun woning. Met deze subsidie kunnen inwoners hun asbestdak vervangen voor een goed geïsoleerd dak. De gemeente stimuleert inwoners met deze subsidie om asbestdaken van hun woning te verwijderen vanwege de volksgezondheid en de energietransitie. De eerste wijk waar gestart wordt met de procesbegeleiding en het vervangen van de asbestdaken is de Kruidenwijk. Inwoners uit andere wijken kunnen de subsidieregeling ook al aanvragen.

Wethouder Alexander Sprong: "De gezondheid van Almeerders is voor ons heel belangrijk. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Hoewel het al jaren niet meer gebruikt mag worden in de bouw, ligt er in Almere nog rond 33.000 m² aan asbestdaken op oudere gebouwen. Asbestdaken zijn nu de grootste bron van asbestvezels in het milieu. Wij vinden het daarom belangrijk de asbestdaken te verwijderen uit Almere. Het vervangen van het asbestdak door een goed geïsoleerd dak draagt bij aan een gezonde en veilige woning, het is duurzamer, comfortabeler en de maandelijkse energielasten dalen."

Subsidieregeling asbestvrije woningdaken

Particuliere woningeigenaren met een asbestdak kunnen een subsidie krijgen tot 50% van de kosten tot maximaal € 15.000 per woning. Woningeigenaren met een inkomen tot en met 125% van de bijstandsnorm kunnen een verhoogde subsidie krijgen tot 80% van de kosten tot maximaal € 24.000 per woning. Het overige deel van de kosten moet de woningeigenaar zelf betalen. Bijvoorbeeld met spaargeld of de overwaarde van hun woning. Kunnen zij dat niet betalen, dan kunnen zij bijvoorbeeld een lening van het Nationaal Warmtefonds of een andere subsidie aanvragen.

Geïsoleerd nieuw dak is verplicht voor subsidie

Om in aanmerking te komen voor een subsidie is de particuliere woningeigenaar verplicht het asbestdak van de woning te vervangen door een goed geïsoleerd nieuw dak. Een bijbehorend schuurdak met asbest wordt ook direct meegenomen. Bewoners kunnen ook kiezen voor het verstevigen van de dakconstructie en het plaatsen van zonnepanelen. Hiermee wordt het asbestdak verwijderd én verduurzaamd.

Beschikbare tijd van de subsidieregeling

De subsidieregeling voor dit jaar blijft beschikbaar tot het op is óf tot uiterlijk 31 december 2024. De activiteiten waarvoor je subsidie hebt gekregen moeten binnen twee jaar zijn afgerond.

Procesbegeleider ontzorgt inwoners

Particuliere woningeigenaren kunnen zich ook bij de gemeente aanmelden voor procesbegeleiding naast het aanvragen van een subsidie. De procesbegeleider ontzorgt inwoners bij het proces om hun asbestdak te vervangen en denkt mee over regelingen naast de subsidie. Inwoners kunnen ook samen tegelijk hun dak saneren; dat valt dan onder een collectieve aanpak. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk per straat of woonblok een collectief te vormen waar eigenaren, die niet zelf de sanering willen regelen, zich bij aan kunnen sluiten. Door het samen aan te pakken dalen de kosten, omdat een aannemer meer daken tegelijk kan aanpakken.

Kijk voor informatie op stadsgesprekken.almere.nl onder Asbestdaken. De gemeente start binnenkort in de Kruidenwijk met een bewonersbijeenkomst met erkende asbestsaneringsbedrijven en woningeigenaren. De procesbegeleider is ook aanwezig, zodat inwoners een afspraak kunnen maken.

Asbest schuurdaken

De gemeente Almere heeft gekozen om de subsidieregeling voor eigenaren die alleen nog een asbest schuurdak hebben, apart te houden, omdat de uitvoering, aanpak en kosten veel van elkaar verschillen. In 2025 komt er een passende regeling specifiek voor de asbest schuurdaken.