Skip to content

Datalek app NL-Alert

1 mei 2020

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gisteren melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van een datalek. Het gaat om een datalek in de app van NL-Alert. Vanuit het ministerie wordt de gebruikers geadviseerd de app voorlopig te verwijderen van hun toestel. Dit advies wordt ook via de websites van NL-Alert (www.nl-alert.nl) en de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) gedeeld. Het dichten van het datalek is mogelijk door middel van een software update of het verwijderen van de app. Via de website van NL-Alert worden gebruikers geïnformeerd over het verdere onderzoek naar het datalek.