Huiselijk geweld

Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, dan kunt u hulp krijgen van Veilig Thuis. Dit is het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunt u ook terecht als u pleger of getuige bent van huiselijk geweld. 

Veilig Thuis is gratis te bereiken via 0800-2000 en alle dagen en alle uren bereikbaar. Als u belt, wordt u gevraagd om uw plaatsnaam in te spreken. Daarmee komt u vanzelf terecht bij de regionale organisatie bij u in de buurt. Bent u in direct gevaar, bel dan 112.

Bij Veilig Thuis krijgt u een hulpverlener aan de lijn. Die zet alles voor u op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Samen met u kijkt de hulpverlener welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Wilt u dat er actie wordt ondernomen? Dan is uw toestemming nodig om gegevens aan andere hulpverleners en de politie door te geven. Bijvoorbeeld als u en de kinderen opvang nodig hebben als de situatie thuis gewelddadig is.  

Hulplijn Seksueel Misbruik

Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen voor hulp en advies terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik. De hulplijn is er ook voor getuigen van seksueel misbruik. Of voor mensen die een slachtoffer van seksueel misbruik in hun omgeving willen helpen. Het telefoonnummer is 0900 - 9999 001. Het is op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur. 

Kindertelefoon

Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen ook terecht bij de Kindertelefoon. Bijvoorbeeld in geval van mishandeling, ruzie thuis of seksueel geweld. Het telefoonnummer is 0800 - 0432. Het is iedere dag bereikbaar van 11.00 uur tot 21.00 uur.

Meldcode voor hulpverleners

Bent u leraar, huisarts of hulpverlener en heeft u het vermoeden van huiselijk geweld? Gebruik dan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling om te zien wat u kunt doen.

Huisverbod

De burgemeester kan een huisverbod opleggen aan iemand die in een woning 'ernstig en onmiddellijk gevaar kan opleveren voor de veiligheid van één of meer personen'. Een huisverbod wordt voor tien dagen opgelegd, maar als de dreiging langer duurt kan het verbod tot maximaal vier weken worden verlengd. In die periode mag de uithuisgeplaatse ook geen contact opnemen met de achterblijvers. Door het huisverbod wordt een afkoelingsperiode ingelast, kan de nodige hulpverlening beginnen en kan verdere escalatie worden voorkomen.

Meer informatie: huisverbod