Direct naar paginainhoud

Proef met bodycams voor handhavers

Handhavers hebben te maken met agressie en geweld op straat. Dat is ongewenst en onacceptabel, want ook handhavers moeten veilig hun werk kunnen doen. Om hen te beschermen en hun veiligheidsgevoel te vergroten, start de gemeente met een proef met bodycams. Dit is een draagbare camera die is bevestigd op de jas van de handhaver, ter hoogte van zijn/haar borstkas. De proef start 27 december en zou tot eind maart 2020 duren. Door de huidige maatregelen is er nu niet genoeg ruimte om goed te evalueren. Daarom is de proef verlengd tot en met het einde van 2020.

Hoe weet ik of er opnames worden gemaakt?

Als een voorval op straat uit de hand dreigt te lopen, kan er een onveilige situatie ontstaan voor de handhaver en eventuele omstanders. Zodra de handhaver dit opmerkt, zal hij/zij eerst de persoon in kwestie waarschuwen dat hij een bodycam draagt en deze aan zal zetten om beeld – en geluid opnames te maken.

Positieve ervaring met gebruik in andere steden

De camera neemt dan op wat er gebeurt. We verwachten dat het dragen en gebruiken van een bodycam leidt tot minder agressie en minder geweld tegen de handhavers. Uit onderzoek in andere steden blijkt dat het dragen van bodycams een de-escalerend effect heeft in conflictsituaties en het preventief werkt op het gedrag van een (potentiële) overlastgever. De meeste mensen die weten dat zij gefilmd worden, passen hun gedrag aan. Ook voelden handhavers zich veiliger. Met deze proef onderzoeken we of het dragen van bodycams hetzelfde effect heeft in Almere.

Zo werkt de bodycam

De camera staat standaard op stand-by. In deze stand filmt de camera en registreert het geluid, maar worden beelden niet opgeslagen. Zodra de handhaver de bodycam aanzet, worden de beelden wel opgeslagen. Dit is inclusief 30 seconden voordat de opnameknop op de camera wordt aangezet. Als de handhaver het filmen stopt, loopt de opname nog 30 seconden door.

Bezwaar tegen filmen

De handhavers zijn bevoegd om zelf te bepalen wat ze opnemen. Daar is geen toestemming voor nodig van de mensen die in beeld komen. U kunt achteraf bezwaar maken. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@almere.nl, onder vermelding van ‘bezwaar pilot Bodycams’, of schriftelijk naar:

Gemeente Almere
t.a.v. Team Stadstoezicht
Stadhuisplein 1
1315 HR Almere

In het bezwaar moet u in ieder geval het datum en tijdstip van opname melden.

Privacy, opslag en bewaartermijn beelden

De gemeente gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De beelden worden met encryptie versleuteld opgeslagen. Hierdoor zijn de bestanden onleesbaar voor onbevoegden. Een beperkt aantal geautoriseerde personen mag de beelden bekijken. Alleen in specifieke gevallen kunnen de opnames worden gebruikt, namelijk:

  • Als het Openbaar Ministerie (OM) de beelden vordert voor een strafrechtelijk onderzoek.
  • Bij een klachtenprocedure of een verzoek van inzage van een persoon die is gefilmd.
  • Als een BOA een inzage verzoek ter evaluatie van zijn/haar eigen handelen.