Skip to content

Toezicht, handhaving en sanctionering

In het uitgaansleven is het samenspel tussen horeca, politie en gemeente essentieel. Dit betekent niet alleen dat de inzet van politie op het volume van activiteiten is afgestemd, maar ook dat de manier waarop portiers en politie aanwezig zijn en eenduidig samenwerken bij agressie en geweld is afgestemd. De horeca heeft de verantwoordelijkheid voor effectief beleid in de onderneming en de politie in het openbaar gebied. Wanneer relevant, wordt cameratoezicht ingezet. Waar nodig zet het Openbaar Ministerie vervolging in. Met de gezamenlijke inspanningen wordt uitgedragen dat uitgaansgeweld niet getolereerd wordt in Almere.

Wat gebeurt er precies?

  • De politie registreert incidenten tijdens het uitgaan;
  • De politie maakt preventief en repressief gebruik van cameratoezicht om de veiligheid tijdens uitgaan te verhogen;
  • De horeca doet aangiften van strafbare handelingen;
  • De horeca hanteert een consequente aanpak van geweldplegers tijdens het uitgaan d.m.v. de afgifte van een lokale ontzegging of een collectieve ontzegging.

Ontzegging toegang horecagelegenheden na overlast

De horeca in Almere wordt af en toe geconfronteerd met bezoekers die zich niet aan de regels houden en overlast veroorzaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om lastig gedrag, drugsgebruik of het verhandelen van drugs, geweld of wapenbezit in de uitgaansgelegenheden. Deze vormen van overlast kunnen een bedreiging vormen voor de veiligheid van horecaondernemers, hun personeel en/of hun gasten.

Overlastgevers kunnen daarom de toegang tot de horecagelegenheden worden ontzegd. In het protocol Collectieve Horeca Ontzeggingen (CHO) zijn diverse afspraken hierover vastgelegd tussen de horeca, de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Almere. Één van de maatregelen is het toepassen van een collectief ontzeggingenbeleid voor overlastgevende klanten. Afhankelijk van de aard van de overlast of het gepleegde delict wordt de overtreder een collectieve horecaontzegging opgelegd. Voor de genoemde periode is desbetreffende persoon niet langer welkom in alle uitgaansgelegenheden van Almere.