Skip to content

Buurtappgroepen

Buurtappgroepen

Er is steeds vaker behoefte aan onderlinge communicatie tussen buurtbewoners. Een goed voorbeeld daarvan zijn de buurtappgroepen. De gemeente vindt het oprichten van buurtappgroepen een goed initiatief, maar het is en blijft een initiatief vóór en dóór burgers. Er zijn verschillende mogelijkheden om te starten met een buurtappgroep. Bekijk zelf welke vorm het beste bij u past. In deze toolkit leest u tips en wat u kunt verwachten van de gemeente en de politie.  

Bestaande buurtappgroepen
Er zijn veel buurtappgroepen actief in Almere. Hieronder ziet u een overzicht van de buurtappgroepen die bij de gemeente bekend zijn:

Almere Stad:
- Danswijk
Kruidenwijk 
- Literatuurwijk
- Literatuurwijk (Hildebrandstraat)
Muziekwijk - Noord
- Muziekwijk - Zuid
- Noorderplassen-West (Drijfanker en directe omgeving)
- Noorderplassen (Nextdoor)
Parkwijk & Verzetswijk
Tussen de Vaarten
- Tussen de Vaarten (de vrijstaande woningen van: Jan van Eyckstraat, Johannes Vermeerstraat, Pieter Brueghelstraat, Jan Steenstraat en Jeroen Boschplantsoen)
- Waterwijk
Alert NPW II - Noordenplassen Oost- appartementencomplex Residence II 

Almere Haven:
- Almere Haven 

Almere Hout:
- Vogelhorst (Meerkoetlaan)
- Vogelhorst (Koekoeklaan)
- Vogelhorst (Haviklaan)
- Vogelhorst (Fazantlaan)
- Vogelhorst (Prieelvogelweg)
- Vogelhorst (Bonte kraailaan)
- Vogelhorst (Zilvermeeuwlaan)
- Vogelhorst (Wintertalinglaan)
- Vogelhorst (Smientlaan)
- Vogelhorst (Kwartellaan)
- Nobelhorst

Almere Buiten:
- Bloemenbuurt 
Eilandenbuurt
- Faunabuurt
- Indischebuurt
- Landgoederenbuurt
- Oostvaardersbuurt
- Regenboogbuurt
- Seizoenenbuurt
- Stripheldenbuurt
- Molenbuurt

Almere Poort:
- ZuiderDuin
- Homeruskwartier West

Bent u beheerder van een buurtappgroep en staat uw groep er nog niet bij? Stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar waaks@almere.nl Uw groep wordt dan opgenomen in dit overzicht.

Zichtbaar maken buurtappgroepen

Sommige buurtappgroepen willen voor de buitenwereld herkenbaar zijn. De gemeente Almere heeft hiervoor stickers en borden. Die laten zien dat de buurt oplettend is en adequaat reageert als zich verdachte situaties voordoen. 

Stickers

De stickers zijn gratis voor de beheerders van buurtappgroepen. Heeft u interesse in de stickers? Stuur dan een e-mail naar waaks@almere.nl en vermeld in de mail:

 • het aantal stickers dat u wilt ontvangen;
 • voor welke buurt/wijk de stickers bedoeld zijn;
 • naam, adres, postcode + woonplaats en e-mailadres van de beheerder.

De stickers hebben een A6-formaat en zijn weerbestendig. Deelnemers kunnen ze op hun eigen raam, deur of container plakken. De stickers mogen niet in de openbare ruimte geplakt worden (verkeersborden, lantaarnpalen, prullenbakken, etc.).

Borden

De borden mogen worden geplaatst op de belangrijkste toegangswegen naar de wijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het gaat om een wijkgerichte appgroep (voor kleinere initiatieven zijn stickers beschikbaar);
 • u staat in contact met de wijkagent;
 • u meldt zich aan als beheerder van een appgroep bij de gemeente via waaks@almere.nl met uw contactgegevens, de naam van uw wijk de grootte van de groep deelnemers.

In overleg met de veiligheidsmanager bepalen we het aantal borden en de locatie.

Bord voor de Buurtappgroepen
Sticker voor de Buurtappgroepen

Tips voor het starten van een buurtappgroep

Spreek onderling spelregels af voor:

 • de minimumleeftijd van deelnemers;
 • welke straten bij ‘de wijk’ horen;
 • wie bij een verdachte situatie snel de politie via 1-1-2 belt met een signalement. Laat in een WhatsAppbericht aan elkaar weten dat 1-1-2 al gebeld is! Daarmee voorkomt u overbodige meldingen. Bel wel opnieuw 1-1-2 als u meer informatie hebt, zoals de vluchtroute of een aanvulling op het signalement. 
 • Gebruik de SAAR-volgorde:

  • S = Signaleer
  • A = Alarmeer via 1-1-2
  • A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
  • R = Reageer, bijvoorbeeld door naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon.

 • Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren, bijvoorbeeld door een praatje met hem/haar te maken. Doe dit alleen als u dit veilig kunt doen zonder risico’s.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 • Het onderling versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement als dit voor de melding noodzakelijk is. Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook in woorden beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik de buurtappgroep alleen voor verdachte situaties en niet voor onderling contact/privéberichten. Daardoor verslapt de aandacht voor belangrijke berichten.

Toolkit buurtappgroepen

Wat kunt u verwachten van politie en gemeente als u een buurtapp heeft? En wat wordt van u verwacht?

Opstartfase/werving

 • Een buurtappgroep is een initiatief voor en door bewoners. U kunt op eigen initiatief, bijvoorbeeld via WhatsApp, een buurtappgroep starten met uw buren tot maximaal 256 deelnemers. Zo kunt u informatie uitwisselen over bijvoorbeeld veiligheid en leefbaarheid in uw straat of buurt;
 • Het is handig om een beheerder aan te wijzen. Bij een groot aantal deelnemers adviseren wij meerdere appgroepen aan te maken. In de Stripheldenbuurt is dit erg succesvol. Kijk op http://stripheldenbuurt.blogspot.nl/ voor een voorbeeld;
 • In vele Almeerse wijken is al een appgroep actief. Op de website https://veilig.almere.nl/veilig/buurtappgroepen leest u of er in uw wijk al een groep actief is;
 • Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het werven van leden, de registratie van de deelnemers, de vorming van de appgroep en de verdeling van de appgroepen in de wijk. De hoofdbeheerder van de appgroep is aanspreekpunt voor de gemeente.

De gemeente stelt de volgende faciliteiten beschikbaar:

 • Flyers voor de werving van appgroepleden (eenmalig), aanvragen via waaks@almere.nl,
 • Stickers ‘Attentie, hier is een buurtappgroep actief’, aan te vragen via waaks@almere.nl,
 • Borden ‘let op deze buurt is alert’ worden, onder voorwaarden, geplaatst bij de invalswegen van de wijk. De voorwaarden zijn te vinden op https://veilig.almere.nl/veilig/buurtappgroepen en kunnen worden aangevraagd via waaks@almere.nl,
 • Er verschijnt eens per zes weken een nieuwsbrief over veiligheid in Almere. Deze nieuwsbrief van de gemeente is bestemd voor buurtpreventieteams, waaks deelnemers en appgroepen. De nieuwsbrief wordt gestuurd naar de beheerder van de appgroep.

Contact gemeente en politie

 • De wijkagent heeft contact met de beheerder van de appgroep en deelt relevante informatie. De wijkagent maakt geen deel uit van de appgroep (tenzij op persoonlijke titel);
 • De wijkagent geeft na een melding een terugkoppeling aan de beheerder van de appgroep;
 • De gemeente maakt geen deel uit van de appgroep (tenzij op persoonlijke titel). Meldingen over de openbare ruimte kunnen worden gemeld via de Buiten Beter app bij het Klant Contact Centrum van de gemeente;
 • Gemeente en politie organiseren jaarlijks een workshop ‘herkennen van verdachte situaties en signalementen onthouden’.

Tips voor het starten van een buurtappgroep

 • Spreek onderling spelregels af voor bijv. minimumleeftijd van deelnemers en welke straten bij ‘de wijk’ horen;
 • Spreek af dat in een verdachte situatie snel één persoon de politie via 1-1-2 belt met een signalement. Laat in een appbericht aan elkaar weten dat 1-1-2 al gebeld is! Daarmee voorkom je een regen van 1-1-2-meldingen. Bel wel opnieuw 1-1-2 als je meer informatie hebt, zoals vluchtroute of een aanvulling op het signalement;
 • Gebruik de SAAR-volgorde:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer via 1-1-2
  A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon;
 • Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren (‘zaak stuk te maken’). Doe dit alleen als u dit veilig kunt doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
 • Het onderling versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
 • Gebruik de buurtappgroep alleen voor verdachte situaties en niet voor onderling contact/privéberichten. Dat haalt de attentiewaarde naar beneden.