Buurtappgroepen

Er is steeds vaker behoefte aan onderlinge communicatie tussen buurtbewoners. Een goed voorbeeld daarvan zijn de buurtappgroepen. De gemeente vindt het oprichten van buurtappgroepen een goed initiatief, maar het is en blijft een initiatief vóór en dóór burgers. Er zijn verschillende mogelijkheden om te starten met een buurtappgroep. Bekijk zelf welke vorm het beste bij jou past.

Bestaande buurtappgroepen

Er zijn veel buurtappgroepen actief in Almere. Hieronder zie je een overzicht van de buurtappgroepen die bij de gemeente bekend zijn:

Almere Stad:

Almere Haven:

Almere Hout:

Almere Buiten:

Almere Poort:

Ben je beheerder van een buurtappgroep en staat jouw groep er nog niet bij? Stuur dan een e-mail met jouw contactgegevens naar waaks@almere.nl Jouw groep wordt dan opgenomen in dit overzicht.

Zichtbaar maken buurtappgroepen

Sommige buurtappgroepen willen voor de buitenwereld herkenbaar zijn. De gemeente Almere heeft hiervoor stickers en borden. Die laten zien dat de buurt oplettend is en adequaat reageert als zich verdachte situaties voordoen. 

Stickers

De stickers zijn gratis voor de beheerders van buurtappgroepen. Heb je interesse in de stickers? Stuur dan een e-mail naar waaks@almere.nl en vermeld in de mail:

 • het aantal stickers dat je wilt ontvangen;
 • voor welke buurt/wijk de stickers bedoeld zijn;
 • naam, adres, postcode + woonplaats en e-mailadres van de beheerder.

De stickers hebben een A6-formaat en zijn weerbestendig. Deelnemers kunnen ze op hun eigen raam, deur of container plakken. De stickers mogen niet in de openbare ruimte geplakt worden (verkeersborden, lantaarnpalen, prullenbakken, etc.).

Borden

De borden mogen worden geplaatst op de belangrijkste toegangswegen naar de wijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het gaat om een wijkgerichte appgroep (voor kleinere initiatieven zijn stickers beschikbaar);
 • je staat in contact met de wijkagent;
 • je meldt zich aan als beheerder van een appgroep bij de gemeente via waaks@almere.nl met jouw contactgegevens, de naam van jouw wijk de grootte van de groep deelnemers.

In overleg met de veiligheidsmanager bepalen we het aantal borden en de locatie.

Tips voor het starten van een buurtappgroep

Spreek onderling spelregels af voor:

 • de minimumleeftijd van deelnemers;
 • welke straten bij ‘de wijk’ horen;
 • wie bij een verdachte situatie snel de politie via 1-1-2 belt met een signalement. Laat in een WhatsAppbericht aan elkaar weten dat 1-1-2 al gebeld is! Daarmee voorkom je overbodige meldingen. Bel wel opnieuw 1-1-2 als je meer informatie hebt, zoals de vluchtroute of een aanvulling op het signalement. 
 • Gebruik de SAAR-volgorde:
  • S = Signaleer
  • A = Alarmeer via 1-1-2
  • A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
  • R = Reageer, bijvoorbeeld door naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon.
 • Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren, bijvoorbeeld door een praatje met hem/haar te maken. Doe dit alleen als je dit veilig kunt doen zonder risico’s.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 • Het onderling versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan voor het verstrekken van een signalement als dit voor de melding noodzakelijk is. Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook in woorden beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik de buurtappgroep alleen voor verdachte situaties en niet voor onderling contact/privéberichten. Daardoor verslapt de aandacht voor belangrijke berichten.

Toolkit buurtappgroepen

Wat kun je verwachten van politie en gemeente als je een buurtapp hebt? En wat wordt er van jou verwacht?

Opstartfase/werving

 • Een buurtappgroep is een initiatief voor en door bewoners. Je kunt op eigen initiatief, bijvoorbeeld via WhatsApp, een buurtappgroep starten met jouw buren tot maximaal 256 deelnemers. Zo kun je informatie uitwisselen over bijvoorbeeld veiligheid en leefbaarheid in jouw straat of buurt;
 • Het is handig om een beheerder aan te wijzen. Bij een groot aantal deelnemers adviseren wij meerdere appgroepen aan te maken. In de Stripheldenbuurt is dit erg succesvol. Kijk op Stripheldenbuurt voor een voorbeeld;
 • In vele Almeerse wijken is al een appgroep actief. De appgroepen vind je op deze pagina onder het kopje ‘bestaande buurtappgroepen’.”
 • Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het werven van leden, de registratie van de deelnemers, de vorming van de appgroep en de verdeling van de appgroepen in de wijk. De hoofdbeheerder van de appgroep is aanspreekpunt voor de gemeente.

De gemeente stelt de volgende faciliteiten beschikbaar:

 • Flyers voor de werving van appgroepleden (eenmalig), aanvragen via waaks@almere.nl,
 • Stickers ‘Attentie, hier is een buurtappgroep actief’, aan te vragen via waaks@almere.nl,
 • Borden ‘let op deze buurt is alert’ worden, onder voorwaarden, geplaatst bij de invalswegen van de wijk. De voorwaarden vind je op deze pagina onder het kopje ‘borden’.
 • Twee keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief over veiligheid in Almere. Deze nieuwsbrief van de gemeente is bestemd voor buurtpreventieteams, waaks deelnemers en appgroepen. De nieuwsbrief wordt gestuurd naar de beheerder van de appgroep.

Contact gemeente en politie

 • De wijkagent heeft contact met de beheerder van de appgroep en deelt relevante informatie. De wijkagent maakt geen deel uit van de appgroep (tenzij op persoonlijke titel);
 • De wijkagent geeft na een melding een terugkoppeling aan de beheerder van de appgroep;
 • De gemeente maakt geen deel uit van de appgroep (tenzij op persoonlijke titel). Meldingen over de openbare ruimte kun je doen via meldingen.almere.nl;
 • Gemeente en politie organiseren jaarlijks een workshop ‘herkennen van verdachte situaties en signalementen onthouden’.