Burgerparticipatie

Samen werken aan een veilig Almere

1.150 waakse deelnemers

Ruim 1.100 hondenbezitters doen mee aan Waaks en zijn extra alert op verdachte situaties tijdens het uitlaten van hun hond en melden dit bij de politie.

± 125 buurtapp groepen

Ongeveer 10.000 betrokken buurtbewonders gebruiken BuurtAppgroepen om elkaar te informeren over verdachte situaties of personen in hun buurt.

23 buurt preventie teams

In Almere zijn 23 buurtpreventie teams actief die er samen met de politie en de gemeente voor zorgen dat de buurt leefbaar en veilig blijft.

Ruim 20.000 burgernet deelnemers

In Almere speuren ruim 20.000 paar oren en ogen mee naar vermiste of verdachte personen tijdens een burgernetactie.

De rol van inwoners verandert: ze willen en kunnen steeds meer meedenken, meebeslissen en mee-uitvoeren met de lokale overheid en de politie. Dit leidt tot meer burgerparticipatie op veiligheidsgebied, in de vorm van bijvoorbeeld buurtpreventie, toezicht, meedoen aan zoekacties naar slachtoffers en het digitaal opsporen van criminaliteit. Ook in Almere zien wij dat bewoners een steeds grotere rol spelen in het veiligheidsdomein. Zij zijn een belangrijke partner van gemeente en de politie.

Het aantal deelnemers aan buurtpreventieteams, buurtappgroepen, het Waaks-project en Burgernet is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Bewoners kiezen zelf welke vorm van participatie het beste bij hen past.

Wil je meer weten over de verschillende mogelijkheden? Klik dan op de linkjes in de linkerkolom. Heb je vervolgens nog vragen? Mail dan naar waaksverberg dit@almere.nl