Vluchtroutes

Een vluchtroute is een veilige route om tijdens een brand of calamiteit een veilige plaats (bijvoorbeeld aansluitend terrein) te bereiken. De eisen aan vluchtwegen zijn onder andere afhankelijk van het aantal mensen dat gebruik moet maken van de vluchtweg. De voorschriften voor het aantal, de plaats en de afmetingen van vluchtwegen en nooduitgangen staan in het Bouwbesluit. Een aantal belangrijke voorwaarden voor een vluchtweg:

  • Een veilige vluchtweg is snel te vinden, direct te herkennen, voorzien van noodverlichting en vrij van obstakels. Ze zijn zo kort mogelijk en voorzien van een duidelijke vluchtrouteaanduiding.
  • In geval van nood moet een vluchtweg voor iedereen logisch te vinden zijn. Als mensen een gebouw niet kennen, dan is de voor hen bekende route zoals ze zijn binnengekomen. Dit kan echter leiden tot een opstopping en overbelasting bij deze (entree) vluchtroute.
  • De loopafstand door een ruimte mag meestal niet langer dan 30 meter zijn, want vluchtende personen kunnen met ingehouden adem geen lange afstand afleggen.

Deuren in vluchtwegen

Het Bouwbesluit stelt dat bij brand alle personen zonder sleutels, pasjes en toegangscodes moeten kunnen vluchten. Deuren die in vluchtroutes liggen, moet je daarom bij calamiteit kunnen openen zonder sleutels, toegangspasjes, codes, etc. Deze deuren mogen alleen op slot zitten als ze bij brand of spanningsuitval ontgrendeld worden. Dit soort deuren zijn vaak voorzien van een noodontgrendeling (groen kastje met een drukknop) om de deur in geval van een calamiteit direct te ontgrendelen. Een deur in een vluchtroute met een standaard cilinderslot is niet toegestaa