Skip to content

Bewonersinitiatief Vuurwerkvrije Zone

Vorig jaar is de gemeente gestart met experimenteren met vrijwillige vuurwerkvrije zones. Dit jaar bieden we bewoners nog een keer de mogelijkheid om zich aan te melden voor een vrijwillige vuurwerkvrije zone. We moedigen bewoners aan om afspraken met elkaar maken over het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2019-2020. Initiatiefnemers melden zich aan bij de gemeente, en wij faciliteren borden en poster om op te hangen in hun vuurwerkvrije straat, buurt, speeltuin, plein of hofje. Waar nodig ondersteunen we bewoners om op een goede manier afspraken te maken over het afsteken van vuurwerk.

Hoe werkt het?

U als initiatiefnemer inventariseert bij buren of er steun is voor een vuurwerkvrije zone in uw straat of voor bijvoorbeeld een specifiek plein of speeltuintje. Maak met elkaar afspraken waar u zich allemaal in kunt vinden. Houd ook rekening met buren die wél graag vuurwerk willen afsteken. Hieronder vindt u tips om hierover het gesprek aan te gaan en wat u kunt doen om gezamenlijk een middenweg te vinden.

Maak een overeenkomst

Leg de gemaakte afspraken vast zodat deze voor iedere deelnemer duidelijk zijn. Je kunt hiervoor de voorbeeldovereenkomst gebruiken.

Voorbeeldovereenkomst downloaden

Poster delen

U kunt de poster downloaden of delen via social media in bijvoorbeeld buurt- of wijkgroepen.

Poster downloaden

Initiatief aanmelden

Meld uw initiatief via het aanmeldformulier aan bij de gemeente.  U geeft aan hoeveel bewoners deelnemen aan het initiatief en hoeveel (kartonnen) borden u wilt (maximaal vier). U kunt de borden vanaf 15 december ophangen aan verkeersbord- of lantarenpalen om uw zone af te bakenen. U ontvangt ook posters voor de deelnemende bewoners om op te hangen achter het raam.

Initiatief aanmelden

Let op: alle afspraken die u maakt in uw buurt moeten wel in lijn zijn met bestaande regelgeving. De toegestane afsteektijden zijn in Nederland van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Daarbuiten is het afsteken van vuurwerk hoe dan ook verboden. 

Wat doet de gemeente?

De vuurwerkvrije zone is een initiatief voor en door bewoners. De gemeente heeft geen handhavende rol. Wij ondersteunen uw initiatief met borden en posters. In januari benaderen we de deelnemers voor een evaluatie.  

Tips

  • Zorg voor een duidelijke afbakening. Beperk het gebied tot (een deel van) uw eigen straat of een plein, parkje of speeltuin in uw buurt.
  • Zorg voor draagvlak bij uw buren, houdt rekening met buren die er anders instaan.
  • Betrek buurtpreventie, buurtappgroepen of andere bewonersgroepen bij de gemaakte afspraken. Zo is iedereen hiervan op de hoogte.
  • U kunt eventueel melden bij uw wijkagent dat u meedoet met dit initiatief.

Hoe ga ik het gesprek aan met mijn buren over vuurwerk?

U gaat vanuit uw standpunt het gesprek aan, maar probeer het gesprek zo neutraal mogelijk in te steken. Als u de vuurwerkvrije zone oplegt aan uw buren, zal de slagingskans klein zijn. Verder is het belangrijk om vervolgvragen te stellen, zonder dat u hierin een mening legt. Denk eraan dat uw buren ook met een oplossing kunnen komen waar u nog niet aan heeft gedacht, maar waar meer mensen zich in kunnen vinden. Bedenk ook dat mogelijk niet iedereen het met elkaar eens is. Houdt hier rekening mee in de afspraken. Bekijk ook het stappenplan hieronder om het gesprek aan te gaan met uw buren.

Stap 1: Bedenk een algemene, neutrale inleiding om het gesprek te starten.

Stap 2: Ga bij uw buren langs of doe een oproep via uw buurtappgroep. Bedenk wel dat als u onaangekondigd langs gaat, het kan zijn dat het niet goed uitkomt. Spreek samen af bij iemand thuis, zodat u rustig kunt praten.

Stap 3:Probeer met uw buren afspraken te maken en houdt rekening met ieders wensen. Vragen die u kunt stellen zijn: - Wat vindt u belangrijk als het gaat over het thema vuurwerk? - Wat is uw mening over het wel of niet afsteken van vuurwerk in de straat? - Wilt u graag dat er in uw straat vuurwerk afgestoken kan worden met oud en nieuw? - Wilt u de hele straat vuurwerkvrij, of een gedeelte?  - Stel dat er een bepaalde plek wordt aangewezen door de buurt als vuurwerkvrij, hoe denkt u daarover? - Vindt u dat er nog aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan, die nog niet genoemd zijn?

Stap 4: Leg de gemaakte afspraken duidelijk vast (zie de voorbeeldovereenkomst) en deel deze uit onder alle buren.

Contact

Vragen kunt u stellen door een e-mail te sturen naar jaarwisseling@almere.nl. Of u kunt bellen naar telefoonnummer 14 036 (werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur).