Samenwerkingsafspraken in convenanten

Samenwerkingsafspraken in convenanten

Samen met de ondernemers en de politie werken wij aan veilige bedrijventerreinen, een veilig openbaar vervoer, veilige winkel- en uitgaansgebieden en veilig betaald voetbal. Omdat de samenwerkingspartners die hierbij betrokken zijn zeer divers zijn, is voor elk thema een convenant afgesloten met daarin duidelijke doelstellingen, maatregelen en samenwerkingsafspraken.

Keurmerk Veilig Ondernemen

De criminaliteit op bedrijventerreinen is sterk gedaald sinds de inzet van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Er zijn nu elf bedrijventerreinen, drie winkelgebieden en één buitengebied met een KVO-certificering. De criminaliteit op bedrijventerreinen, in winkelgebieden en in de buitengebieden willen wij zo klein mogelijk houden. We willen ook de terreinen die nog geen KVO hebben laten aansluiten en gaan door om de veiligheid op bedrijventerreinen, in winkelgebieden en in buitengebieden verder te verbeteren. Met het Keurmerk Veilig Ondernemen als instrument voor de publiek-private samenwerking.

Veilig en Gezond Uitgaan

Om het uitgaansleven in goede banen te leiden, werken we (al meer dan tien jaar) met een convenant Veilig en Gezond Uitgaan. Eind 2018 is een nieuw convenant Veilig en Gezond Uitgaan tussen gemeente, politie en horecaondernemers van Almere Centrum gesloten. Onderdeel hiervan zijn de gezamenlijke huisregels, standaard voor alle deelnemende horecazaken.

Veilig Openbaar Vervoer

In het Lokaal Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoergebied Almere 2022-2025 (PDF, 6 MB) werken de NS, Keolis, Prorail, de politie en de gemeente Almere samen aan het bevorderen van de veiligheid in bus, trein en stationsomgeving. 
Een stuurgroep bewaakt de voortgang van het LVA op strategisch/bestuurlijk niveau en aan de hand van het jaaruitvoeringsplan bespreken ze de maatregelen, resultaten, inzet en knelpunten. 
Een kerngroep bewaakt de voortgang van het LVA op tactisch niveau. Partijen houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen, delen incidentcijfers en analyse en monitoren de voortgang van het jaaruitvoeringsplan en stellen zo nodig bij.
Het operationeel overleg zorgt voor afstemming tussen partijen bij de acties en inzet. Verder bespreken ze incidenten en evalueren de afhandeling.

De resultaten zijn positief; zoals een daling van het aantal incidenten in de bus, cameratoezicht rond de stations, gezamenlijke ‘stop en go-acties’ en werken aan een veilige stationsomgeving. Incidenten registreren we volgens de landelijke ABC-methodiek (afhankelijk van de zwaarte van de overtreding) en monitoren we in het operationeel overleg en de kerngroep. In de voortgangsrapportages gaan we nader in op de actuele aantallen.

Veilig Voetbal

In 2006 is het eerste convenant betaald voetbal in Almere gesloten tussen Almere City FC, politie, OM en de gemeente Almere. In het convenant zijn afspraken gemaakt om het voetbalvandalisme en -geweld te bestrijden. In 2021 is het convenant geactualiseerd en opnieuw door de genoemde partijen bekrachtigd.