Bestuurlijke aanpak

Bevoegdheden burgemeester ter handhaving van de openbare orde

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Om deze verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, heeft de burgemeester verschillende wettelijke bevoegdheden als optreden daar om vraagt. Voorbeelden zijn bevoegdheden op grond van de Gemeentewet (noodbevel, noodverordening, sluiting van woningen, veiligheidsrisicogebied) en de APV (verbod op samenscholing, gebiedsontzegging, tijdelijke sluiting van een openbare inrichting en het instellen van een lokaal alcohol- en blowverbod), maar ook andere wetgeving, zoals de Wet Bibob, de Opiumwet en de Wet openbare manifestaties.

Meer informatie: OOV bevoegdheden burgemeester