Aanpak via landelijk 7-stappenmodel

De Jeugd Interventie Teams (JIT’s) werken volgens het landelijke 7-stappenmodel. Signaleren, informatie delen, analyseren, duiden en het vormgeven van de aanpak via de ‘Plus-Min-Mee’-methode (PMM) maken hier deel van uit.

De PMM-methode biedt inzicht in groepsgedrag, de rollen van de leden in een (jeugd)groep en de invloeden van positieve en negatieve 'kopstukken' op het groepsgedrag. Op basis van dit beeld bedenken we gezamenlijke maatregelen om de groepsdynamiek en het groepsgedrag effectief te beïnvloeden.

Bijvoorbeeld via de inzet van extra toezicht en surveillance door jeugd-BOA’s en politie en betrokkenheid van ambulant jongerenwerk. Daarnaast nemen we ook maatregelen die gericht zijn op individuele jongeren in de groepen. Dit doen we onder andere met huisbezoek, een bestuurlijke maatregel of aanmelding voor de persoonsgerichte aanpak (PGA), als de problemen van individuele groepsleden te ingewikkeld zijn. Bij criminele activiteiten betrekken we het OM.

Fysieke maatregelen in de omgeving, zoals het plaatsen van extra verlichting of een jeugdontmoetingsplek, maken ook deel uit van de aanpak. Samen met de politie, het OM en de zorgpartners scherpen we de gezamenlijke aanpak aan of stellen het bij als veranderend gedrag van de jeugdgroep daarom vraagt.