Skip to content

Discriminatie

Discriminatie melden

Iedereen kan slachtoffer of getuige zijn van discriminatie. Het is belangrijk voorvallen te melden ook als u geen vervolgstappen wenst of anoniem wilt blijven. Door te melden wordt discriminatie beter in beeld gebracht en kunnen er stappen worden gezet om discriminatie te voorkomen. Melden kan bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Dit bureau helpt, ondersteunt en adviseert iedereen in Flevoland die slachtoffer of getuige is van discriminatie. De hulpverlening is kosteloos en uw privacy wordt zorgvuldig bewaakt. Klachten kunnen telefonisch via 036-5297670 of via www.bureaugelijkebehandeling.nl

Naast individuele hulpverlening besteedt het bureau ook veel aandacht aan preventie door het geven van voorlichting en advies, d.m.v. gastlessen op scholen, voorlichting aan bedrijven en instellingen en projecten. Meer informatie hierover is eveneens te verkrijgen via 036-5297670 of www.bureaugelijkebehandeling.nl